Kracht van Omhoog

maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen” (Hand.1:8)
De Here had een bijzonder doel met Zijn discipelen. Ze waren niet alleen gered om behouden te worden, maar ook om getuigen te zijn van het wonderbare Evangelie van verzoening en verlossing. Daarvoor hadden ze kracht nodig.
Het is heel goed mogelijk dat de discipelen dat zelf nog niet eens doordrongen waren van deze behoefte aan kracht voor het werk waarvoor ze waren geroepen. De Here was daarentegen maar al te goed bekend met wat Zijn volgelingen nodig hadden en beloofde hen daarom kracht.
Er was kracht nodig om het oude leven af te leggen, kracht om de wil van God te kunnen doen, kracht om van Gods liefde te getuigen, kracht om te leven tot eer van God, kracht om zo nodig de martelaarsdood te sterven. Die kracht hadden de discipelen zelf niet. Die kracht ligt buiten het menselijk wezen, buiten onze natuur.
Niets meer en minder dan bovennatuurlijke kracht was er nodig, de kracht van de Heilige Geest.
Deze kracht van de Heilige Geest is een wonderbare kracht. Een scheppingskracht, een kracht die het geschapene in stand houdt, een kracht tot het afwerpen van het zondige en verkeerde, een kracht tot overwinning over de zonde.
Jezus zei: “zult ontvangen“. Deze belofte was aan geen enkele twijfel onderworpen. Deze belofte zou worden voltrokken, zou werkelijkheid worden in het leven van Zijn volgelingen. Dank God dat die kracht kwam! De apostelen getuigden, zondaars werden bekeerd, zieken werden genezen, ja zelfs doden werden opgewekt.
Zonder die kracht zouden zij niet in staat zijn geweest om de roeping van Christus te vervullen, het werk te doen, de leer van Jezus om te zetten in daden. Met deze kracht gingen zij voort, van overwinning naar overwinning.
Daarom zegt Paulus ook “ik vermag alle dingen in Hem die mij kracht geeft” (Fil.4:13).
U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen. . . . Die belofte is er voor ieder kind van God, zoals geschreven staat “want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die van verre zijn, zo veel als de Here onze God er roepen zal“.

Ben jij je bewust van je behoefte aan de kracht van de Heilige Geest? Verlang je naar deze kracht, om al die dingen te doen die God behagen? Strek jij je uit naar de overwinning over zonde en zondemacht? God heeft jou kracht beloofd. Er is kracht voor jou, geliefd kind van God, want de Here die belooft is getrouw. Zijn Woord zegt ons, dat de hemelse Vader de Heilige Geest zal geven aan wie Hem daar om bidden (Lukas 11:13).

Verbazend actueel nietwaar? Dit hoofdartikel vond ik in het eerste nummer van jaargang 1 van het tijdschrift “Kracht van Omhoog” (uit 1937!). Als ik meer van deze pareltjes vind zal ik die ook met jullie delen… 

One Reply to “Kracht van Omhoog”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.