FREMO

logo_fremo_med-2FREMO Dutch Division is de Nederlandse afdeling van FREMO, “Freundeskreises Europäischer Modellbahner“.

Even voorstellen

Het hoogste doel van FREMO is, gepassioneerde modelbouwers zonder regionale beperking samen te brengen. Een omgeving waarbinnen het zich loont ideeën uit te wisselen, contacten te onderhouden, enzovoort. Daarbij zien wij ons niet door staatsgrenzen beperkt. Daarom noemen wij ons: Freundeskreis Europäischer Modellbahner (vriendenkring van Europese modelbouwers).

Module normen 

Met het propageren van haar FREMOduul-idee heeft FREMO binnen de modelbaanwereld binnen Europa destijds voor een novum gezorgd. Met de duidelijke beslissing om bedrijf volgens het voorbeeld te gaan imiteren, maken we bewust een andere keus dan vergelijkbare modelbaanverenigingen. Klik hier voor de FREMO US module normen.

Lidmaatschap

Men hoeft beslist geen super-modelbouwer te zijn om lid van FREMO te kunnen worden. Wel is het zo dat binnen de vereniging aan aantal algemeen erkende kenners en kunners aanwezig zijn, die hun know-how voor een deel pas binnen FREMO tot wasdom hebben kunnen brengen.

Het kenmerk van FREMO is het collectief. Precies als bij het echte spoorwegverkeer wordt bij ons het bedrijf met individueel verstrekte opdrachten en met inachtneming van de geldende voorschriften afgewikkeld. Het samen “spelen” van de dienstregeling, het voortdurende contact en de wens om nieuwe contacten op te doen worden daarbij niet alleen tijdens de bijeenkomsten maar ook in de voorbereiding bevorderd.

De principiële openheid bij onze samenwerking werkt beslist zeer uitnodigend voor iedere nieuweling die zijn eerste module wil bouwen. Elke ervaren FREMOduulist heeft in de regel een open oor voor de behoeftes van de nieuweling en staat hem graag met raad en daad ter zijde.

Deze inleiding wil U die basiseigenschappen en kenmerken van FREMO bijbrengen. In eerste instantie bekijken wij daarbij het H0-(Europa)-Prinzip, omdat deze groep de meeste aanhangers heeft die u waarschijnlijk het meest op bijeenkomsten zult tegen komen. Dat betekent echter niet, dat de andere FREMOduul-varianten in de andere bouwschalen en landenthema’s niet de moeite waard zouden zijn om nader te bekijken. Met betrekking tot de verschillende FREMOdul-Systemen besaan vaak specifieke eisen die binnen dit kader niet uitputtend weer te geven zijn, maar via de FREMO-Homepage te achterhalen zijn. Daarnaast kunt u op één van ons talrijke Treffen in heel Europa de actieven over de schouder meekijken, waar u uw vragen kwijt kunt en vaak direct bij het spel kunt deelnemen.