Gemodelleerd gebied Washtown

Wat modelleren we op Washtown? Er zijn twee stadjes, Washtown en Beijville. Ze worden geacht gesitueerd te zijn in Virginia. Behalve Chattanooga (TN) en Austin (TX), liggen alle plaatsen in Virginia en Carolina. De grenzen van het gebied worden gevormd door:

Virginia Beach, Hampton, langs de 64 naar Richmond en Charlottesville naar Staunton; in Staunton volgen we de 64 in zuidwestelijke richting naar Lexington, waar we de 81 oppikken richting zuidwest naar Buchannon en Salem – langs Roanoke – en we volgen de 81 naar Marion en Bristol totdat we bij de 26 komen; nu volgen we de 26 naar het zuiden langs Johnson City en Asheville; we passeren Greenville; dan gaan we naar het zuidoosten naar Columbia nog steeds op de 26; we gaan door totdat we in Charleston aankomen en bij  Mount Pleasant; nu kunnen we de kust weer naar het noordoosten volgen tot we terug zijn bij Virginia Beach.

Washtown en Beijville zijn natuurlijk fantasienamen. Wat mij betreft zijn ze gesitueerd in een driehoek tussen Greenville, Wilmington en Fayetteville.

Zie de kaart hieronder.

Gemodelleerd gebied Washtown-Beijville
Gemodelleerd gebied Washtown-Beijville