SwitchList – operations planning

SwitchList
SwitchList

Voor het maken van werkorders (switchlists) gebruik ik het programma SwitchList. Het wordt onderhouden door Robert Bowdidge, een zeer toegankelijke ontwikkelaar. Ook voor dit programma is een forum beschikbaar. In het programma leg je een aantal dingen vast. Je wagons, met type, call-sign en nummer; towns; industries; yards; cargo’s (met gegevens als van waar naar waar, hoe vaak per week, welk type wagon, etc).

Op basis van die ingebrachte gegevens maakt SwitchList random werkorders voor verplaatsingen. Je kunt deze uitprinten of via een ingebouwde webserver op je tablet bekijken. Als je die werkorder hebt afgewerkt dan meld je deze af en het programma SwitchList werkt dan alle wagon-locaties bij.

Invoer in SwitchList


List of towns
List of towns

Towns

Je begint met het invoeren van de plaatsen die bij je model-gebied horen. In het geval van Washtown is dat Virginia. Er is één speciale plaats, dat is ”Workbench”. Daar kun je wagons plaatsen die uit de operatie zijn genomen wegens onderhoud.

Verder is er een ”Kind”, een type plaats, dat kan zijn: Offline, On Layout of Staging.

Offline betekent dat een town wel als bestemming of oorsprong kan dienen, maar dat deze niet op de layout zelf voorkomt.

On Layout is duidelijk,dat zijn plaatsen die wel op de baan voorkomen.

Staging is een type dat wordt gebruikt voor een town (waar dan meestal ook een yard is) op de layout, die als verbinding dient naar de Offline locaties. Als een wagon in een Staging yard wordt afgeleverd, wordt deze voor Switchlist geacht te zijn afgeleverd op de bestemming.


Industries

Lijst van industries
Lijst van industries

Het volgende is het invoeren van je industries. Voor Washtown heb ik zoveel mogelijk bestaande namen gekozen van bedrijven die in of rond Virginia voorkomen.

Het voordeel ervan is dat je hun websites kunt opzoeken, logo’s verzamelen, etc. Hierdoor gaat het geheel wat meer ’leven’.

Bij elke industrie vindt je de Town waar de industrie gevestigd is. En ook hier een ’Special’, namelijk de ”Workbench” als industry.


Yards

Rangeerterreinen (yards)
Rangeerterreinen (yards)

Ook de yards (rangeer terreinen) worden ingevoerd. Een Yard ligt in of bij een Town en bestaat uit meerdere sporen.

Een Yard kan worden gebruikt om treinen opnieuw samen te stellen naar verschillende bestemmingen.


Vracht (Cargo)
Vracht (Cargo)

Cargo

Daarna voeren we vracht in, Cargo. Per vracht leggen we vast: hoe vaak per week deze vracht moet worden vervoerd; welk type wagon er nodig is voor die vracht; of het aantal leveringen fixed is of een schatting; waar de vracht vandaan komt en waar de vracht moet worden afgeleverd.

Dit levert al een aardig idee op van de mogelijkheden en treinbewegingen.


Trains

Treinen (trains)
Treinen (trains)

Nu kunnen we de treinen vastleggen. Zoals je ziet worden per trein vastgelegd:

Naam – zo verschijnt de trein op de overzichten en schermen.

Max Lenght – Bepaalt hoeveel wagons er in de trein kunnen, SwitchList bewaakt deze lengte.

Accepted Car types – Bepaalt welk type wagons er in deze trein mogen. Zo zorg je bijvoorbeeld dat er geen explosieve ladingen worden gemixed met passagiersrijtuigen.

Stops – hier leg je vast welke Towns worden aangedaan en in welke volgorde. Zo kun je zien dat de geselecteerde trein (’101 – Inter Yard Service’) ook precies dat doet. Hij brengt wagons heen en weer tussen de Yards.


Operations

Meer info over hoe SwitchList werkt bij operations is beschikbaar in de vorm van een blog entry: “Operating session at Beijville Industries