Afwijzing, wat het is en wat het doet – Gods remedie

Wat is afwijzing, wat is een gezond zelfbeeld?

We beginnen met nadenken over wat afwijzing is. Afwijzing heeft als belangrijkste gevolg dat het iemands zelfbeeld aantast. We kijken dat ook even naar wat een gezond zelfbeeld is.

Wat is afwijzing en wat is een gezond zelfbeeld?

Wat is afwijzing en wat is een gezond zelfbeeld?

Bronnen

Nu kijken we naar waar gevoelens van afwijzing vandaan kunnen komen. Waar wordt het door veroorzaakt?

2_Afwijzing_2

Mogelijke bronnen van afwijzing

Gevolgen

Wat zijn de gevolgen in een leven van iemand die zich afgewezen voelt?

Gevolgen van afwijzing

Gevolgen van afwijzing

Er bij horen

We kijken naar de misvattingen die ontstaan op het gebied van het gevoel erbij te horen, dat voor een goed zelfbeeld nodig is. En we kijken naar hoe God die misvattingen kan herstellen.

Herstel van "erbij horen"

Herstel van “erbij horen”

Zelfvertrouwen

We kijken naar de misvattingen die ontstaan op het gebied van zelfvertrouwen. Ook dat is nodig voor een goed zelfbeeld. En we kijken weer naar hoe God die misvattingen kan herstellen.

Herstel van zelfvertrouwen

Herstel van zelfvertrouwen

Eigenwaarde

En als laatste kijken we naar de misvattingen die ontstaan op het gebied van het besef van eigenwaarde. Een goed beeld van je eigenwaarde hoort bij een goed zelfbeeld. En we kijken weer naar hoe God die misvattingen kan herstellen.

Herstel van een verkeerd beeld van eigenwaarde

Herstel van een verkeerd beeld van eigenwaarde

God is groter!