Watchman Nee

“De Geestelijke Mens” – Watchman Nee

Op deze pagina staan verwijzingen naar samenvattingen van het boek “De Geestelijke Mens” van Watchman Nee. Het is een beschrijving van het geestelijk leven en de worsteling die we daar als mens mee hebben. Watchman Nee beschrijft de uitkomsten van zijn worsteling en geeft op alle bladzijden het Woord van God het laatste Woord. Het is een diepgaande studie naar het wezen van de mens, zijn leven en Gods bedoeling. 

Het is een prachtig boek dat fascineert en aversie oproept daar het welhaast te perfecte beeld dat het oproept. Het geeft de indruk alle vragen te beantwoorden en dat heeft weer het risico in zich dat mensen het naar elkaar toe als maatlat gaan gebruiken. Watchman Nee heeft dat later ook zelf erkend. Het is zeker niet zijn bedoeling geweest om een meetlat te maken.

Gebruik het als handleiding, als richtingwijzer, bij je eigen geestelijke zoektocht. “en bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de geest” (Efeze 6:18).

Hieronder de inhoudsopgave. Daar waar een samenvatting beschikbaar is, vindt je een link in het menu bovenaan de pagina:

  • Inleiding
   • Geest, ziel en lichaam
   • Geest en ziel
   • De val van de mens
   • Redding
  • Het vlees
   • Het vlees en redding
   • De vleselijke of zinnelijke gelovige
   • Het kruis en de Heilige Geest
   • De trots van het vlees
   • De essentiele houding van de gelovige tov. het vlees
  • De Ziel
   • Bevrijding van zonde & het leven van de ziel
   • De ervaring van Zielse gelovigen
   • De gevaren van Ziels leven
   • Het kruis en de Ziel
   • Geestelijke gelovigen en de Ziel
  • De Geest
   • De Heilige Geest en de geest van de gelovige
   • Een geestelijke mens
   • Geestelijk werk
   • Gebed en oorlogvoering
  • Analyse van de geest
   • Intuitie 
   • Gemeenschap
   • Geweten
  • Wandelen in de Geest
   • De gevaren in geestelijk leven
   • De wetten van de Geest
   • Het principe van verstandelijk helpen van de geest
   • De normaliteit van de geest
  • Analyse van de ziel: emotie
   • De gelovige en emotie
   • Affectie
   • Begeerte
   • Een leven van gevoel
   • Een leven van geloof
  • Analyse van de ziel: verstand
   • Het verstand: een slagveld
   • Een passief verstand
   • De weg van bevrijding
   • De wetten van het verstand
  • Analyse van de ziel: de wil
   • De wil van een gelovige
   • Passiviteit en haar gevaren
   • De dwaling van de gelovige
   • De weg naar vrijheid
  • Het Lichaam
   • De gelovige en zijn lichaam
   • Ziekte
   • God als het leven van het lichaam
   • Het overwinnen van de dood