Herdersverbond

Commitment

shepcovlogo075

Wij wijden ons toe aan het herdersverbond, een strategie tot morele, geestelijke en ethische bescherming, gebaseerd op de richtlijnen die de Goede Herder in praktijk bracht.

Het verbond is vormgegeven in vijf punten, gebaseerd op het Engelse acroniem GRACE (genade). Het zal een voortdurende herinnering zijn aan onze verantwoordelijkheid, niet alleen tegenover God, maar ook tegenover ons gezin, onze gemeente en elkaar.

In het herdersverbond gaat men een verantwoordingsrelatie aan met een ander persoon met als doel om wederzijds verantwoording af te leggen op basis van Gods Woord over keuzes die we in het dagelijks leven tegenkomen. Hiervoor kiezen we iemand van hetzelfde geslacht met wie we een vriendschapsrelatie opbouwen.

G Goed verantwoording afleggen: Een relatie met vrienden is anders dan met mede-arbeiders. Wij hebben in ons leven collega’s nodig die ons de moeilijke vragen stellen en die ons toestaan hetzelfde met hen te doen. “… de ziel van Jonatan [werd] verknocht aan die van David; en Jonatan had hem lief als zichzelf.” (1 Samuël 18:1)

R Relaties die rein zijn: Onze bediening kan pas doeltreffend zijn wanneer onze acties en reacties tegenover onze gezin, onze collega’s in de bediening en onze gemeenteleden rein zijn. Wij moeten bedienaars van vrede zijn. “…weest eensgezind, houdt vrede, en de God der liefde en des vredes zal met u zijn.” (2 Korintiërs 13:11)

A Aandacht voor het hart van een dienaar/herder: Het voorbeeld dat de Goede Herder aan zijn volgelingen gaf, was in de eerste plaats dat van een dienaar – de handdoek, het waterbekken en de oprechte bereidheid nederig te zijn (Johannes 14) – en in de tweede plaats dat van een opziener die zorgvuldig over zijn kudde waakt. “Ik zet mijn leven in voor de schapen.” (Johannes 10:15b)

C Continue beveiliging: Wij moeten waakzaam zijn. De hele wapenrustig Gods aandoen (Efeziërs 6:10) is niet gewoon een optie. Dit is een noodzaak indien wij met succes het gebod van onze Heer om de verschillende aanvallen van satan te ontvluchten, willen gehoorzamen.

E Eerlijk omgaan met God: Hoe dieper iemands relatie met God is door Zijn Zoon Jezus, hoe doeltreffender hij zal zijn om een leven boven verdenking te leven en voor de gelovigen een voorbeeld te zijn in spreken, in leven, in liefde, in geloof en in reinheid (1 Timoteüs 4:12). Een intieme relatie met Hem maakt dit alles mogelijk. “Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen.” (Jakobus 4:8a)