Herstel

Scripture – Johannes 21:7, 15-17 “Die discipel dan, dien Jezus liefhad, zeide tot Petrus: Het is de Here. Simon Petrus dan, toen hij hoorde, dat het de Here was, sloeg zijn opperkleed om, want hij was ongekleed, en wierp zich in zee – Toen zij dan de maaltijd gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief, meer dan dezen? Hij zeide tot Hem: Ja Here, Gij weet, dat ik U liefheb. Hij zeide tot hem: Weid mijn lammeren. 16 Hij zeide ten tweeden male weder tot hem: Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief? En hij zeide tot Hem: Ja Here, Gij weet het, dat ik U liefheb. Hij zeide tot hem: Hoed mijn schapen. 17 Hij zeide ten derden male tot hem: Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij lief? Petrus werd bedroefd, dat Hij voor de derde maal tot hem zeide: Hebt gij Mij lief? En hij zeide tot Hem: Here, Gij weet alles, Gij weet, dat ik U liefheb. Jezus zeide tot hem: Weid mijn schapen

Observation – Deze ochtend komen we mijn vriend Petrus weer tegen, de vurige radicaal. Lees maar in vers 7, zodra hij doorkreeg dat het de Here Jezus was die daar langs de kant van het water liep, trekt hij zijn nette kleren aan en stort zich in het water. Da’s nou weer typisch zo’n impulsieve spontane actie van Petrus! Daarom hou ik van die man, hij doet wat zijn hart hem ingeeft. En zijn hart zit op de goede plaats, zoals we zullen zien.
Eerder heeft Petrus tot zijn grote spijt de Here Jezus tot drie maal toe verloochend in de nacht dat Hij gevangen werd genomen. Ten overstaan van de andere discipelen vraagt de Here Jezus hem nu ook drie keer of Petrus van Hem houdt.  De eerste twee keer gebruikt de Here Jezus in Zijn vraag hier de woorden “agapāis me“, heb je Mij lief? Petrus gebruikt in zijn antwoorden de woorden “philō se”, ik hou van U.
De woorden “agapaō” en “phileō” betekenen bijna hetzelfde, liefhebben of houden van. Bij het woord “agapaō” wordt enige afstandelijkheid verondersteld. Het duidt op de liefde tot God en wordt bij voorkeur gebruikt omdat bij het woord “phileō” te veel kan worden verondersteld dat er een al te gemakkelijke omgang met God zou kunnen zijn. Het woord “phileō” betekent houden van, kussen. Het gaat daarbij om liefhebben vanuit een intieme relatie naar een persoon die tot de eigen, intieme sfeer behoort.
Petrus beantwoordt de vragen van de Here Jezus met de intieme werkwoordsvorm. In Zijn derde en laatste vraag sluit de Here Jezus bij Petrus’ antwoorden aan en vraagt Hij “phileis me“, houdt je van Mij? 
Met deze drie vragen en Petrus’ antwoorden herstelt de Here Jezus hem in zijn apostelschap. Door het woordgebruik in de derde vraag maakt de Here Jezus duidelijk dat Hij accepteert dat Petrus tot Zijn kring van intieme vrienden hoort. Het herstel is compleet!
Application – Wanneer ons hart op de juiste plek zit en volkomen naar Hem uitgaat, is er altijd herstel mogelijk! Dat is wat genade is! De vergelijking met David heb ik geloof ik al eerder gemaakt, maar ook David werd, nadat hij dingen had gedaan die absoluut niet door de beugel konden, toch een “man naar Gods hart” genoemd.
Gelukkig is dat waar! Zo is er voor ons ook iedere keer weer genade, een nieuwe kans: “Want des HEREN ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat” (2 Kronieken 16:9).

Prayer – Vader dank U wel voor de geweldige belofte uit Uw Woord dat U krachtig zult bijstaan wier hart volkomen naar U uitgaat. Dank U wel Here Jezus dat U ons altijd weer in relatie tot Uzelf wilt herstellen. Leidt ons alstublieft Here, met Uw Heilige Geest om te ontdekken waar wij U hebben verloochend en om dat met U goed te maken. We gaan staan op de beloften van Uw Woord dat U ons dan ook krachtig zult bijstaan.

One Reply to “Herstel”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.