Uit balans? PEACE

PEACEEen aardige methode om met verstoringen in ons levens-evenwicht om te gaan is de PEACE methode. Let wel, dit kan niet alle problemen oplossen, het is maar een hulpmiddel…(Uit Borst 2004:98-101)ProbleemWanneer de mens wordt geconfronteerd met morele spanning, een moreel probleem of conflict of met een moreel dilemma, raakt hij in… Lees het bericht

Wat is wat in het debat?

Moraal en ethiek Ethiek is de wetenschappelijke bezinning op het menselijk handelen, terwijl moraal een bepaalde vorm van menselijk handelen is. Moraal is het geheel van opvattingen, beslissingen en handelingen waarmee mensen uitdrukken wat zij behoorlijk vinden. Het zijn de afwegingen die we maken met betrekking tot goed en kwaad. Mensen doen zus… Lees het bericht

Houd mij vast

Hans Borst De schrijver van het boek “Houd mij vast”. Via een late roeping is hij predikant geworden. Hij heeft een bewogen en herkenbaar leven achter de rug.Voorwaarde voor een pastoraal gesprek, zo zegt hij, is vooral ‘present zijn’ in het leven van de ander met een betrokken, warme attitude. Daartoe… Lees het bericht