Twaalf “elkaar” teksten over het huwelijk

Elkaar – Hoe twaalf verzen uit het Nieuwe Testament ons huwelijk veranderden

© Dit artikel verscheen op www.todayschristianwoman.com. Tammy Darling, “One Another”. How 12 New Testament verses transformed our marriage. Gebruikt met toestemming van Christianity Today International, Carol Stream, IL 60188.Vertaling: Laura Steketee – Hoefnagel.

Ondanks christelijke begeleiding vóór het huwelijk, doken mijn man en ik ons huwelijk in met het diepgewortelde, zij het verborgen, geloof dat de andere partner bestond om gelukkig te maken.

Na wat broodnodige begeleiding van onze pastor, die zo vriendelijk was niet te zeggen: ‘’Ik zei het je toch…?’’ begrepen we eindelijk wat hij ons probeerde te vertellen voordat we trouwden. Wat blijkt: Gods plan voor man en vrouw is niet veranderd.

Na bijna vierentwintig (voornamelijk gelukkige) jaren te zijn getrouwd, doorzoek ik met liefde de Bijbel om te zien hoe het Woord betrekking heeft op mijn huwelijk. Nog niet zo lang geleden bestudeerde ik de twaalf ‘elkaar’ verzen uit het Nieuwe Testament. Ik paste ze toe op mijn huwelijk en zag het sterk verbeteren. We kwamen nader tot elkaar – en tot God.

Ik heb geleerd dat man en vrouw…

Elkaars ledematen zijn

(Romeinen 12:5). Paulus gebruikt ter illustratie een uniek menselijk lichaam om ons te helpen begrijpen dat we elkaar nodig hebben om effectief en doeltreffend te functioneren (1 Korintiërs 12:12-27). Geen enkel lichaamsdeel van Christus’ lichaam is belangrijker dan een ander. De juiste omgangswijze in het huwelijk werkt op diezelfde manier en creëert eenheid.

Mijn man en ik herkennen steeds meer hoe we elkaar het beste aanvullen. We brengen meer tijd door met het waarderen van elkaars gaven en talenten. Door mijn man ben ik een beter mens geworden.

Zo pas je het toe:

 • Pak huishoudelijke taken samen aan als een team;
 • Besteed tijd om je partner te leren kennen (geloof me, er is altijd meer te leren!);
 • Herken de geestelijke gaven van je partner;
 • Moedig elkaar elke dag aan om geestelijke gaven daadwerkelijk te gebruiken.

Elkaar toegewijd zijn

(Romeinen 12:10). De meeste families zijn elkaar toegewijd. De familie van God zou niet anders moeten zijn. Het ‘familie’ concept waar Paulus over spreekt laat ons meer en meer zien hoe de kerk – en het huwelijk – moet zijn.

Mijn man uit regelmatig zijn liefde voor mij, zelfs tegenover zijn baas. Onlangs merkte zijn baas op: ‘’ik kan niet geloven dat er mensen zijn die zo tegen hun vrouw praten.’’ Ik vond de opmerking nogal triest aangezien de beste man zelf getrouwd is.

Zo pas je het toe:

 • Erken jouw echtgenoot als een medegelovige in Christus;
 • Sluit je partner niet buiten jouw persoonlijke hobby’s of interesses;
 • Heb oog voor elkaar – stel de belangen van je partner boven die van jou;
 • Wees een oprechte, trouwhartige kameraad – laat je partner weten dat je achter hem staat.

Elkaar eer betonen

(Romeinen 12:10). Vlak voor Zijn dood eerde Jezus Zijn discipelen door hun voeten te wassen. Dit was niet zomaar een lesje in elkaar dienen – het had vooral te maken met eerbetoon.

De man en vrouw die elkaar oprecht eer betonen zullen door God verheerlijkt worden.

Zo pas je het toe:

 • Uit dagelijks oprechte waardering voor je echtgenoot;
 • Wijs elkaar op de sterke punten die je in de ander ziet;
 • Complimenteer elkaar regelmatig;
 • Prijs de successen van je echtgenoot.

Het met elkaar eens zijn

(Romeinen 15:5). Hoewel elk klein detail van een huwelijk niet hoeft overeen te komen, moeten we wel eensgezind zijn over de fundamentele basisovertuigingen van het Christendom. Omdat eensgezindheid krachtig is, probeert satan verdeeldheid te veroorzaken.

Zo pas je het toe:

 • Plaats het in perspectief – in het grote geheel maakt het echt niet uit als je partner het strand boven kamperen verkiest;
 • Tracht een vredestichter te zijn;
 • Weet wat Gods Woord wel – en juist niet – zeg;
 • Bespreek jullie gemeenschappelijke doelen en werk daar samen naar toe.

Elkaar aanvaarden

(Romeinen 15:7). Het is zo jammer dat echtgenoten elkaar bekritiseren en buitensluiten. Ik zag eens een christelijke man die zijn vrouw een idioot noemde. Dat kan echt niet! Jezus aanvaardt ons zoals we zijn. Moeten wij onze partners dan niet des te meer aanvaarden?

Zo pas je het toe:

 • Veroordeel je partner niet; vergeef vrijmoedig;
 • Geef onvoorwaardelijke liefde;
 • Leef volgens Jezus’ normen en waarden, niet die van de wereld;
 • Kom voor je partner op – ook al ben je het misschien niet volledig met hem eens.

Elkaar vermanen

(Romeinen 15:4). Afhankelijk van welke vertaling je gebruikt, kan dit vers worden gebruikt om te corrigeren, te instrueren of te waarschuwen te midden van valse profetieën. Het is niet gemakkelijk om je partner te confronteren met zonde, maar het is wel wat de Bijbel vraagt. Door aansporing van mijn man heb ik meer dan eens mijn koers verlegd. En als je het hem vraagt zegt hij hetzelfde over mijn woorden.

Zo pas je het toe:

 • Spreek liefdevol de waarheid;
 • Zorg ervoor dat je motieven puur en zuiver zijn;
 • Bid en vraag om de hulp van de Heilige Geest;
 • Gebruik bemoedigende woorden.

Elkaar begroeten

(Romeinen 16:16). Begroet je echtgenoot bij thuiskomst niet enkel met een mager ‘hallo’. Omdat ik gewoonlijk thuis ben als mijn man thuiskomt van het werk, probeer ik hem steeds welkom te heten bij de deur met een knuffel en een kus. Hij waardeert dat enorm en mist het als ik niet thuis ben.

Zo pas je het toe:

 • Verwelkom je partner iedere dag bij thuiskomst;
 • Neem het initiatief – wacht niet tot de ander het voortouw neemt je te begroeten;
 • Ga verder dan een simpele ‘hoi!’ – knuffel of kus je partner;
 • Als je er eens niet kan zijn doordat je bijvoorbeeld een dag weggaat, plaats dan een liefdevol briefje in het zicht als verwelkoming.

Elkaar dienen

(Galaten 5:13). Omdat we een deel zijn van elkaar, zijn we geroepen elkaar te dienen in liefde. Jezus Zelf zei dat Hij kwam om te dienen, niet om gediend te worden.

Toen mijn man en ik net getrouwd waren, zochten we steeds naar een eersteklas relatie. Geen wonder dat de eerste zes jaar huwelijk nogal beroerd waren. Pas toen we serieus gingen nadenken over onze levenswandel met de Heer en gingen leven volgens Bijbelse leefregels, draaide ons huwelijk 180 graden om. Elkaar dienen is nu een vast onderdeel van ons leven.

Zo pas je het toe:

 • Stap uit je comfort zone; wees niet bang om je partner op nieuwe manieren te dienen;
 • Dien in vrijmoedigheid – verwacht er niets voor terug;
 • Vraag je partner hoe je hem of haar zou kunnen helpen;
 • Dien in de leidende liefde van de Heilige Geest.

Elkaars lasten dragen

(Galaten 6:2). Het is gemakkelijk om de problemen van je wederhelft te negeren. We hebben genoeg aan die van onszelf – toch? Maar het hele punt van elkaars lasten dragen is juist om de ander er doorheen te helpen. Het is voor twee personen veel eenvoudiger om een fysieke belasting te dragen dan voor één persoon. Hetzelfde geldt voor ons huwelijk op geestelijk gebied.

Zo pas je het toe:

 • Vraag je partner hoe je hem of haar specifiek kan helpen als één van beiden een probleem doormaakt;
 • Bid, zelfs als je niet weet wat je moet zeggen – de Heilige Geest weet het;
 • Wees bereid en maak tijd om te luisteren;
 • Vraag God je ogen te openen voor de behoeftes van je partner.

Elkaar verdragen

(Efeze 4:2). Het geduldig gedragen van anderen – met name onze partner – is geen gemakkelijke taak. Als je het hoe dan ook probeert, zul je zien dat het je huwelijk opbouwt en versterkt. Laat je geduld steeds doordrenkt zijn van liefde.

Zo pas je het toe:

 • Vraag de Heer je te helpen je partner lief te hebben zoals Christus jou liefheeft;
 • Vergeef vrijmoedig en haastig, koester geen wrok en vergeet de misstanden;
 • Onthoud dat niemand perfect is;
 • Probeer altijd het goede te blijven zien.

Elkaar onderdanig zijn

(Galaten 5:21). Hoewel dit een beladen onderwerp kan zijn, betekent onderwerping in een huwelijk niets anders dan toegeven aan andermans vermaning en/of advies. Als we ons steeds op de ander richten geeft wederzijdse onderwerping God de eer.

Zo pas je het toe:

 • Vrouwen, respecteer je man. Mannen, heers niet over je vrouw in eigen belang;
 • Eis geen respect – verdien het;
 • Wees een voorbeeld voor elkaar;
 • Wees onderwijsbaar.

Elkaar bemoedigen

(1 Thessalonicenzen 5:11). Wie hoort niet graag bemoedigende woorden? Iedereen toch? Helaas horen weinigen van ons zulke woorden en nog minder spreken hun partner bemoedigende woorden toe. Paulus weet dat we bemoedigingen nodig hebben om de race te blijven lopen. Het huwelijk is nog altijd een marathon – geen sprint.

Zo pas je het toe:

 • Bemoedig je partner elke dag – wees specifiek!;
 • Leer bemoedigende Bijbelteksten, zodat je ze kan delen met je partner;
 • Vergeet niet dat daden even bemoedigend kunnen zijn als woorden en wanneer beiden worden gecombineerd zelfs nog meer;
 • Lach veel!

 

Hoewel de eerste zes jaar van ons huwelijk een real-life nachtmerrie waren, bleven mijn man en ik volharden. Vastbesloten ons huwelijk tot een succes te maken. We leerden dat als we de soms troebele wateren van het huwelijk betreden alleen Gods weg echt werkt; de rest laat ons spartelen, happend naar lucht. Onze relatie met God en met elkaar ondergaat een krachtige verdieping als we de twaalf ‘elkaar-verzen’ volgen.

 

One Reply to “Twaalf “elkaar” teksten over het huwelijk”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.