Referenties

Joke Verboom, coördinator pastoraat, Vrije Baptistengemeente Bethel, Drachten

De Pastorale van Ramses Shaffy en Liesbeth List is een duet over de zon en de aarde. Een klassiek geworden nummer waarin grote tegenstellingen aan de orde zijn. De zon symboliseert het leven, het vuur, de warmte. De aarde heeft de zon hard nodig om warm en leefbaar te blijven. Dat is in de praktijk van alledag ook zo, er zijn grote tegenstellingen in mensenlevens. Verlies, rouw en grote vreugde over nieuw leven, moeite met het dagelijks bestaan en blijdschap om een nieuwe baan, een nieuwe liefde wisselen elkaar af.

Mensen die vastlopen zoeken soms een pastor. Gerard is zo’n pastor. Iemand die op een warme wijze elk mens verwelkomt. Wat er ook in iemands leven is gebeurd, hij wil ernaar luisteren.

Dat is een van de kwaliteiten die een goed pastor behoeft, opmerkzame oren en ogen. Want ook het lichaam spreekt, geeft signalen af. Gerard vangt die goed op en benoemt ze. Nooit om de ander mee te verwarren maar om te helpen duiden, een weg te vinden. Die weg wordt altijd beschenen van bovenaf, het licht van God schijnt overal. Hij wil de Aanwezige zijn. In dat licht worden ook handen gevouwen, Gerard bidt met mensen, gaat mensen daarin voor. Zijn kennis van de Bijbel, de psyche van de mens en het gewone dagelijkse leven zijn daarbij leidraad. Zo zet hij hoofd, hart en handen in voor de medemens met zorg. Hij helpt het leven weer leefbaar maken en weet zich daarin afhankelijk van zijn grote God en Vader.


Janni Plas

Ik heb in 2013 een traject gevolgd bij Gerard en Yvonne. Dit traject bestond uit ongeveer 6 gesprekken met hen allebei. Tijdens het traject heb ik Gerard en Yvonne mogen leren kennen als lieve en betrokken mensen, die open en klaar staan voor de mensen die op hun pad komen. Ze luisteren naar je verhalen en helpen je, door middel van huiswerkopdrachten en tips, toe te werken naar het doel wat vooraf is vastgesteld.


Joop Kruit, coördinator taakveldleiders Christengemeente Hoogezand Sappemeer

Ik heb Gerard Wassink eind 2014 leren kennen als coach en begeleider binnen de Christengemeente Hoogezand-Sappemeer. Een medestrijder in Gods Koninkrijk. Bijbelgetrouw in zijn uitleg. Dienend in zijn dienstverlening. Punctueel in het nakomen van zijn afspraken. Prettig maar ook duidelijk in de omgang. Zorgzaam voor de ‘gekwetsten’ maar oprecht en eerlijk in zijn mening in gesprekken met andersdenkenden, waarbij Gerard ook kritiek van anderen kan appreciëren. In zijn schriftelijke reacties is Gerard kort en bondig hetgeen de één als plezierig ervaart en de ander moeilijker mee kan omgaan.


Ammy van Eerden, hoofd gemeentezorg Vrije Baptistengemeente Bethel in Drachten

Gerard is voor één dag per week verbonden aan de afdeling gemeentezorg. Hij is een zeer goede aanvulling op het team gemeentezorg met name door zijn inhoudelijke kwaliteiten. Hij maakt deel uit van de pastorale zorg en heeft gesprekken met individuele gemeenteleden en echtparen, daarnaast is hij bezig met het herformuleren van de beleidsdocumenten van mijn afdeling.

Een van zijn gaven is om vanuit een complexe grote hoeveelheid documenten een eenduidige consequente lijn te formuleren, en er een compact en goed leesbaar werkdocument van te maken. Gerard werkt met grote zorgvuldigheid en komt gemaakte afspraken punctueel na, hij is een waardevolle collega op zowel het pastorale, beleidsmatige en bestuurlijke vlak.

Zijn rustige persoonlijkheid en professionaliteit vinden hun basis in zijn christelijke overtuiging, hij bezit een grote mate van Bijbelkennis die hij in pastorale gesprekken op een fijne manier toepast. Gerard is in staat zichzelf naast de opdrachtgever in de vereiste rol en of taakstelling te verplaatsen en de gegeven opdracht vanuit die positie vorm en inhoud te geven.


Gerrit Lolkema, voorganger christengemeente Buitenpost

“Gerard heeft gedurende een seizoen leiding gegeven aan de afdeling gemeentezorg in de christengemeente Buitenpost. En deed dit op accurate wijze. Opvallend is zijn gestructureerde manier van werken en zijn inhoudelijk deskundigheid.

De christengemeente Buitenpost heeft in de laatste jaren een grote groei doorgemaakt. Met als gevolg dat er een transitie van Pastoraat naar Gemeentezorg heeft plaatsgevonden. In nauwe samenwerking met de voorganger, oudsten en het nieuwe team gemeentezorg heeft Gerard leiding gegeven aan deze transitie. Dit is naar tevredenheid afgerond.

Gerard is een prettig iemand om mee samen te werken. Hij staat open voor adviezen, waarbij hij laat zien naar zichzelf te kunnen kijken. Hij is in staat om mensen onderling te verbinden en medewerkers zo te faciliteren en coachen dat zij groeien in hun professionaliteit.”