Copyright © & literatuur

Bronvermeldingen

Gebruikte bronnen

Bijbelteksten
Bijbelteksten op deze website zijn ontleend aan:

 • NBG51 :: de NBG-vertaling 1951, © Nederlands Bijbelgenootschap 1951
 • HSV :: de Bijbel in de Herziene Statenvertaling, © Stichting HSV 2010
 • SBNT :: Studiebijbel Nieuwe Testament, © Centrum voor Bijbelstudie
 • SBOT :: Studiebijbel Oude Testament, © Centrum voor Bijbelstudie 

Literatuurlijst:

 • Arnold, Bill T., Beyer, Bryan E. 2008. In ontmoeting met het Oude Testament. Heerenveen: Uitgeverij Groen.
 • Borst, H. 2004. Houd mij vast – pastorale zorg in en buiten de gemeente. Driebergen: Navigator Boeken.
 • Bruggen, J. van. 2003. Het kompas van het christendom – ontstaan en betekenis van een omstreden Bijbel. Kampen: Uitgeverij Kok.
 • Duffield, Guy P., Van Cleave, Nathaniel M. 1996. Woord en Geest – Hoofdlijnen van de theologie van de pinksterbeweging. Kampen: uitgeverij Kok.
 • Elwell, W. Yarbrough, R. 2000. In ontmoeting met het Nieuwe Testament – een historisch en theologisch ovezicht. Heerenveen: Uitgeverij Groen.
 • Gispen, W.H. 1985. Bijbelse encyclopedie. Kampen: Uitgeverij Kok.
 • Hamilton, Victor P. 1982. Handbook on the Pentateuch. Grand Rapids, MI: Baker Book House
 • ____________ 2001. Handbook on the Historical books. Grand Rapids, MI: Baker Book House.
 • McGrath, A. 1997. Christelijke theologie, een introductie. Kampen: Uitgeverij Kok.
 • Nee, W. 2002. De Geestelijke Mens. Dordrecht: Importantia Publishing.
 • Niftrik, G.C. van. 1944. Kleine dogmatiek. Nijkerk: G.F. Callenbach.
 • Oeveren, B. van. 1987. Tekst voor tekst – de Heilige Schrift kort verklaard en toegelicht. ’s Gravenhage: Uitgeverij Boekencentrum.
 • Pawson, D. 2007. Sleutels tot de Bijbel. Putten: Opwekkingslectuur.
 • _________ 2015a. Een toelichting op de brief aan de Romeinen. Putten: Opwekkingslectuur.
 • _________ 2015b. Een toelichting op de brief aan de Galaten. Putten: Opwekkingslectuur.

 

Onze complete boekenlijst is hier te vinden.

 

Blogs overnemen?
Hier gevonden blogs mogen onveranderd worden overgenomen:

 • onder vermelding van de bron:
  • Overgenomen van blog.gerardwassink.nl, © Gerard Wassink“;
 • met kennisgeving aan ons:
  • zie contact informatie onder aan de “Over ons” pagina;

One Reply to “Copyright © & literatuur”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.