Houd mij vast

Hans Borst 
De schrijver van het boek “Houd mij vast”. Via een late roeping is hij predikant geworden. Hij heeft een bewogen en herkenbaar leven achter de rug.

Voorwaarde voor een pastoraal gesprek, zo zegt hij, is vooral ‘present zijn’ in het leven van de ander met een betrokken, warme attitude. Daartoe moet de pastor zelf op pad, het initiatief nemen, als de herder die er op uit trekt om het verloren schaap te vinden. Pastorale gespreksvoering is ook de ander ontmoeten, iets van jezelf laten zien, kwetsbaar durven zijn.

Ik verheug me op de rest van het boek, dat zo te zien is geschreven vanuit persoonlijke ervaring.

Spijkers
Het boek spreekt van spijkers in het hart. Spijkers van eenzaamheid, van het niet kunnen vertellen van je verhaal, omdat er niemand is die luistert. Spijkers van frustratie omdat je als oudere werknemer aan een jonge snotneus van een voorman moest vragen of je alsjeblieft mocht gaan plassen en die dan zei dat je tot de koffiepauze moest wachten…

Spreuken 12:18
Er zijn er die als met dolksteken praten, ondoordacht, maar de tong van de wijzen betekent genezing“. Mensen kunnen elkaar zware wonden toebrengen die van buitenaf niet te zien zijn.


Gevoelens
“De Bijbel leert ons dat de afwezigheid van echte gevoelens vaak een weigering is om de zorgen van het leven en het verlangen naar de hemel onder ogen te zien. Ze is nooit een teken van geestelijke rijpheid, maar is een grootspraak van het kwaad.”

Aangrijpend
Ik heb nu een paar verhalen in het boek van Hans Borst gelezen en ze grijpen me bijna allemaal emotioneel aan. Als ik nadenk over het waarom daarvan, kom ik tot de conclusie dat ze gaan over warmte, onderlinge liefde en geborgenheid die afwezig, dan wel juist sterk aanwezig is.

Deze waren afwezig in zijn stamgezin en op zijn eigen lagere school, en dat is zeer herkenbaar voor me.

Ze waren aanwezig in een door hem beschreven Surinaamse gemeenschap die een dierbare verliest en gezamenlijk om de man heen staat die zijn vrouw heeft verloren en zijn zoontje achter moet laten omdat hij nog een paar jaar in de bak moet zitten.

Ze zingen samen “Veilig in Jezus’ armen”…

Ouders
Beide ouders van Hans zijn overleden. Beide begrafenis diensten heeft hij zelf geleid. Die van zijn vader omdat hij (Hans) dat zelf wilde. Die van zijn moeder omdat zij dat graag wilde.

In deze verhalen hoor je het verlangen naar erkenning doorklinken. Van zijn vader kreeg hij dat pas postuum, van zijn moeder al tijdens haar leven.

Stromingen
HansB benoemt drie stromingen in het pastoraat:
– kerygmatisch of verkondigend pastoraat
– pastoraat als hulpverlening
– pastoraat als ontmoeting

Brood, bed, bezigheid… en barmhartigheid
Deze containerbegrippen staan voor voedsel, onderdak, activiteiten en levensbeschouwing.  Met brood, bed en bezigheid kan een hulpbehoevend mens weer even vooruit, even staande blijven.

De vierde B, van barmhartigheid of ook van bezinning of belofte komen we minder vaak tegen. Er zijn niet veel instellingen waar over dé belofte van de Herder wordt gesproken, waar bezinning wordt gepraktiseerd en waar vanuit barmhartigheid wordt geleefd.


Wordt vervolgd…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.