Wat is wat in het debat?


Moraal en ethiek
Ethiek is de wetenschappelijke bezinning op het menselijk handelen, terwijl moraal een bepaalde vorm van menselijk handelen is.
Moraal is het geheel van opvattingen, beslissingen en handelingen waarmee mensen uitdrukken wat zij behoorlijk vinden. Het zijn de afwegingen die we maken met betrekking tot goed en kwaad.
Mensen doen zus of zo (moraal); maar doen ze zus of zo terecht (ethiek)?
(Borst 2004:84)

Waarden en normen
Wat zijn normen en waarden?
Normen zijn handelingsvoorschriften (regels) die aangeven wat wij in een bepaalde situatie behoren te doen of te laten. (het woord komt van het Latijnse norma = regel).
Normen hangen samen met waarden Zo is de norm ‘je moet de waarheid spreken’ afgeleid van de waarde ‘eerlijkheid’.
Waarden zijn op zichzelf nastrevenswaardige ervaringen, situaties of standen van zaken, of nastrevenswaardige eigenschappen van mensen, organisaties of van een samenleving als zodanig.
(Borst 2004:85)

2 Replies to “Wat is wat in het debat?”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.