Geestelijk leven

Het klooster in?
Moeten we, als we een geestelijk leven willen leiden, met z’n allen het klooster in? Of valt een geestelijk leven ook op een andere manier in de praktijk te brengen? In deze sectie denken we na over hoe we ons leven geestelijk kunnen laten zijn.

“Geestelijk” leven?
Wat is dat, “geestelijk leven”? Is dat beter, slechter dan het leven dat we kunnen waarnemen? Wat is het tegenovergestelde? Natuurlijk of ongeestelijk leven?

Geen onderscheid
Laat me gelijk maar met de deur in huis vallen. Het onderscheid tussen een natuurlijk en een geestelijk leven bestaat niet. Alle leven is geestelijk leven. Deze term wordt gebruikt om aan te geven of iemand erkent dat God bestaat of niet.

Griekse denken
Het maken van onderscheid in tegenovergestelden zit in onze samenleving ingebakken, al vanaf de oude Grieken met hun onderscheid tussen materie en geest, tussen natuurlijk en bovennatuurlijk.

Dit Griekse denken is zeer diep geworteld en heeft ons op wetenschappelijk gebied – op het natuurlijke vlak – schijnbaar veel gebracht. Of we hier ook geestelijk veel mee zijn opgeschoten is maar zeer de vraag.

“Verlichting”
In de periode van de zogenaamde “Verlichting”, zo tussen 1630 en 1800, heeft deze rationalistische denkrichting haar hoogtepunt gezien. Tot op de dag van vandaag wordt deze ontwikkeling als een (wetenschappelijk) zeer waardevolle gezien. De reden hiervoor is, dat het wetenschappelijk denken als veruit superieur werd gezien (door de wetenschappers) ten opzichte van het geestelijk denken, dat als bijgeloof werd afgedaan.

Autoriteit?
Ook het denken in termen van autoriteit verdween in dit verheerlijken van de ratio, immers: goedbeschouwd is de ene mens niet meer dan de ander, goedbeschouwd is iedereen gelijk. Niet zo gek bedacht wanneer je de mens niet ziet als kroon op de schepping, maar als machine (Descartes). Waarom zou de ene machine beter zijn dan de andere?

Revolutie en emancipatie
Uiteindelijk is deze uitgemond in onder andere de Franse Revolutie in 1789, de culminatie van het emancipatiedenken, geuit in de leuze: “Liberté, Egalité, Fraternité”, vrijheid, gelijkheid en broederschap.

Haaks op de Bijbel!
Hoe haaks staat dit alles op een Bijbelse visie op het leven, het leven onder besturing van de Heilige Geest van God, in relatie met Jezus, zijn levende zoon! Wij leven allemaal in een geestelijke realiteit, lees maar mee.

Efeze 6:12 12  “want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten”.

Het is dit leven in de geestelijke realiteit, dat we vanuit Gods woord, de Bijbel, zullen bestuderen en praktisch maken in de komende columns op deze site.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.