Thermostaten


Corrie ten Boom zei: “We moeten geen thermometers zijn, maar thermostaten!!!”.


Een thermometer roept: “Och wat erg” of “Ooh, wat geweldig prachtig en mooi”. Hij stelt vast.


Een thermostaat kan dat ook, maar vervolgens komt hij in actie en verhoogt of verlaagt vervolgens de temperatuur, naar gelang wat er nodig is.


Een thermostaat gedraagt zich als vooruitgeschoven verspieder in een (CV) systeem en vraagt meer warmte als de temperatuur onder een ingestelde waarde zakt, of vraagt om het staken van de warmte-toevoer wanneer de temperatuur te hoog dreigt te worden.


Dat is wat bidden ook is.


Wij mogen de thermostaten zijn in God’s CV systeem dat de warmte in de wereld moet regelen. We mogen ons daarbij gesteund weten door een CV-ketel (God) met een oneindige capaciteit. Hoe slecht het weer ook wordt (lees: hoe satan ook te keer gaat), als wij om warmte vragen is er altijd meer!!!


Tot zo ver de mooie illustratie van “tante” Corrie.
Bidden is…


Bidden is een belangrijk – misschien wel het belangrijkste – onderdeel van ons geestelijk leven. Bidden is praten met God, je hart uitstorten bij je Maker. Alles met Hem delen wat je tegenkomt, in je eigen leven, en in de levens van mensen om je heen, je vrienden, je kennisen, je collega’s, je vijanden, iedereen. Bidden is ook:
– je teweer stellen tegen de boze
– geen genoegen nemen met de streken die de boze uithaalt
de strijd aangaan in de hemelse gewesten (Efeze 5:10-12)
– je autoriteit uitoefenen die je in Christus hebt gekregen (Johannes 14:12)


Kortom, bidden is strijden! Op de barricades!
Misverstanden


Zomaar wat misverstanden op een rijtje:
– Misverstand: het kwaad om ons heen zou van God komen.
– Misverstand: laten we de duivel en zijn trawanten maar negeren, dan gaat hij misschien wel weg.
– Misverstand: satan kan mij niets doen, ik behoor God toe en Hij heeft alles in Zijn hand.
– Misverstand: Ik strijd maar niet tegen satan, want misschien strijd ik wel tegen iets dat van God zou blijken te zijn (“Olie komt wel boven drijven”).
Leugen


Het kwaad dat we om ons heen zien is NIET van God, maar van diens tegenstander, de duivel.


We komen er pas achter wat geestelijk strijd is wanneer we proberen God op andere gedachten te brengen en het kwade van ons te weren (Jabes). De duivel zal juist dan proberen ons tegen te werken, omdat hij wil dat mensen in zonde blijven leven.


Je kunt ook te veel aandacht voor de duivel hebben, maar gemiddeld besteden we er te weinig aandacht aan. We praten liever over God, over Gods liefde voor ons, voor de mens. We hebben misschien wel de indruk negatief te zijn als we over de duivel praten en willen hem negeren als een grommende hond, die misschien wel wegloopt als we niet naar hem kijken.


FORGET IT !!!


De Bijbel leert ons dat de duivel een bedreiging is voor ons christenen:
Johannes 8: 44; Johannes 14: 30; 2 Corinthe 11: 14; 1 Petrus 5: 8


Er zijn vele benamingen voor de duivel in de Bijbel:
– de aanklager van onze broeders, Openbaring 12:10
– de verzoeker, 1 Thessalonicenzen 3:5
– de tegenwerker, 1 Thessalonicenzen 2:18
– de god dezer eeuw, 2 Corinthe 4:4
– de overste van de macht der lucht, Efeze 2:2
– de boze, Mattheus 13:19


Hoe zouden wij dan geloven dat satan geen bedreiging is voor ons?
Onderscheid


Aan ons is wijsheid gegeven om te onderkennen wat van God is. Jakobus 1: 5; 1 Johannes 4: 1-6
Negeren? Harteloos!


Ik ben veilig, mijn geliefden worden beschermd, dus wat kan mij het schelen wat er in de wereld gebeurt? Bovendien, satan kan mij toch niks doen, ik hoor bij God.


Dat komt er van als je je op het verkeerde been laat zetten door de “vader der leugen”. Je begint dan met een foute veronderstelling – dat satan christenen geen kwaad kan doen – en de zonde sluipt naar binnen, in dit geval egoïsme en hardvochtigheid tegen de rest van de wereld.


Dat hoort zo niet! Ga de strijd aan, ga op je geestelijke voeten staan! Je hebt je wapenrusting niet voor niks gekregen!
Passiviteit


Misschien strijden we wel tegen God…


Blablabla, vroom geklets! Dit is de zogenaamde “wijze” raad van Gamaliël, die in Handelingen 5 zegt: “38 En nu zeg ik u: Laat u niet in met deze mensen en laat hen geworden; want indien dit streven of dit werk uit mensen is, zal het vernietigd worden, 39 maar indien het uit God is, zult gij hen niet kunnen vernietigen; het mocht eens blijken, dat gij tegen God strijdt.”.


We zouden als christenen beter moeten weten dan zo een drogreden achterna te lopen. Wij hebben immers wijsheid gekregen om te onderscheiden wat vleselijk is en wat van God is (Jak. 1:5, 1 Joh.4:1-6)?


Het fatalisme in deze redenering sprak de mensen uit gemakzucht aan, ze behoefden niet in actie te komen. Zo bekokstoofde satan hier zijn eigen nederlaag, de apostelen konden blijven preken.


We mogen daar echter niet altijd op vertrouwen.


(1 Petr. 5:8-9) “Blijft nuchter en waakzaam“!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.