Pastoraat is missionair!

Vandaag stond er een mooi artikel in het ND, van de hand van Jos Douma. Het sprak me aan omdat het missie en pastoraat met elkaar verbindt.Het artikel

Een citaat: “Al ons opgaan in missionaire verlangens, missionair activisme, missionaire modellen, heeft een gevaar in zich: dat we zelf vervreemd raken van het goede nieuws; dat we vergeten dat we allereerst zelf nodig hebben dat we Jezus beminnen als onze goede Herder; dat we zo nu en dan het kinderliedje moeten zingen ‘Jezus is de goede Herder, Jezus Hij is overal, Jezus is de goede Herder, brengt me veilig naar zijn stal‘”.


Hij breekt in het artikel een lans voor herstel van het besef dat pastoraat de kern van het christelijke leven is. Niemand mag zich christen noemen die geen pastor is.


Een ander citaat, van Henry Nouwen: “Pastoraat betekent een voortdurend pogen het eigen zoeken naar God, met alle momenten van pijn en vreugde, van wanhoop en hoop, beschikbaar te maken voor allen die aan deze zoektocht willen meedoen, maar niet weten hoe“.


Uitwerking

De grote opdracht, het “doen” – onze missionaire gerichtheid – is het “wat” van ons christelijk leven. Het “hoe” wordt gevormd door het voorbeeld van Jezus, in ontferming voor de ander, in nederigheid, in gerichtheid op het welzijn van de ander, in herder voor de ander zijn.

Er is een schijnbare tegenstelling tussen pastoraat en missie. Van het karikaturale (bezoek) pastoraat kan een gemeente erg naar binnen gekeerd raken, door missionair activisme kan een gemeente los raken van haar roots en zelfs van haar geloof.

Maar er is geen tegenstelling. Herderlijk of pastoraal christen en gemeente zijn is al missionair in zichzelf. “Het eerste wat me opviel toen ik bij jullie kwam was dat jullie zo’n warme gemeenschap hebben, met openheid en echtheid naar elkaar” heeft al menigeen tot (levend geloof in) de Heer gebracht!

Het enige dat we nodig hebben is dat we de vier “gewone middelen tot buitengewone heiligheid” betrachten die ons in Handelingen 2 worden aangereikt:
– Lees je Bijbel en wees daar trouw in, drink het onderwijs van de apostelen in en leef er naar, God spreekt door zijn Woord

– Bid elke dag, God spreekt tot je als je Hem zoekt en naar Hem luistert

– Neem deel aan de christelijke gemeenschap in je plaatselijke gemeente, God spreekt tot je door de ander

– Vier met regelmaat de maaltijd van de Heer, Hij spreekt door zijn aanwezigheid


En de Heer zal regelmatig toevoegen aan de gemeente, net zoals Hij dat ook in de periode van Handelingen deed!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.