Maak ons sterk!

Scripture – Psalm 80:15b-20 “Zie om naar deze wijnstok, de stam die Uw rechterhand geplant heeft, en dat om de zoon, die U voor Uzelf sterk gemaakt hebt. De wijnstok is met vuur verbrand, is afgekapt; Uw volk komt om door de bestraffing van Uw aangezicht. Laat Uw hand rusten op de man van Uw rechterhand, op de mensenzoon, die U voor Uzelf sterk gemaakt hebt. Dan zullen wij ons niet van U afkeren; behoud ons in het leven, dan zullen wij Uw Naam aanroepen. HEERE, God van de legermachten, breng ons terug; doe Uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden. (HSV)

Observation – Asaf vraagt in deze Psalm aan de HERE of Hij zich weer wil ontfermen over zijn volk. Hij gebruikt hierbij een mooi beeld, namelijk dat van de wijnstok, die uit Egypte is gegraven en is overgeplant naar het land Kanaän, “de stam, die Uw rechterhand geplant heeft“.
Hij refereert daarbij ook aan het volk als Gods zoon. In die zin, dat God het volk heeft begeleid, gevoed, gevormd en opgevoed (denk aan de woestijnreis, het manna, de wet, etc). Het volk is daar sterk van geworden. Niet zozeer van zichzelf, maar de hulp van de HERE maakte hen sterk, Hij is het Die hun overwinningen behaalde.
Nu is het volk in nood. Ze worden gestraft, met vuur verbrand, afgekapt. Er wordt behoorlijk gesnoeid. Asaf vraagt om Gods hand, hij vraagt of God zijn hand weer wil laten rusten op zijn oogappel, de zoon van zijn opvoeding, die Hij “voor Zichzelf sterkt heeft gemaakt“. Sterk gemaakt – namelijk om Zijn grootheid te laten zien aan alle volken om het volk heen.
Hij, Asaf, koppelt hier een belofte aan, dat zij zich dan niet van de HERE zullen afkeren, “behoud ons in het leven, dan zullen wij Uw Naam aanroepen“.
En hij eindigt met het uitspreken van vertrouwen “doe Uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden“!!!
Application – Zijn wij ook een volk dat zich laat voeden, vormen en opvoeden door de HERE? Hebben wij honger naar Zijn Woord? Willen wij steeds meer en meer op Hem gaan lijken, op onze Grote Broer, de Here Jezus?
Dat is wel goed voor ons, we worden er groot en sterk van. Maar niet vanuit onszelf!!! Als we de Here toelaten om ons te vormen en te kneden, zoals we wel eens zingen, dan doet Hij dat ook, tot zijn eer naar mensen om ons heen.
Hij wil dan door ons heen werken en Zichzelf betonen in onze zwakheid. Wij mogen weten dat God Zijn aangezicht aan ons heeft getoond, en “heeft laten lichten” in de Here Jezus, en dat wij dus verlost zijn!

Prayer – Vader dank U wel voor uw opvoeding aan ons, dank U voor Uw vorming, Uw knedende handen! Dank U wel dat wij in de Here Jezus zoveel van Uw aangezicht hebben mogen zien als we aankunnen. Wil ons met Uw Heilige Geest bijstaan om telkens meer aan te kunnen en zo steeds meer op U te gaan lijken, Heer Jezus.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.