Uw Koninkrijk komt!

Scripture – Psalm 104

Loof  de HEERE, mijn ziel.

HEERE, mijn God, U bent zeer groot,
U bent met majesteit en glorie bekleed.
Hij hult Zich in het licht als in een mantel,
 Hij spant de hemel uit als een tentkleed.

Hij maakt de zoldering van Zijn hemelzalen op de wateren,
maakt van de wolken Zijn wagen,
 wandelt op de vleugels van de wind.
Hij maakt Zijn engelen tot hulpvaardige geesten,
 Zijn dienaren tot vlammend vuur.

Hij heeft de aarde gegrondvest op zijn fundamenten,
die zal voor eeuwig en altijd niet wankelen.
U had hem met de watervloed als met een gewaad bedekt,
het water stond tot boven de bergen.Hoe groot zijn Uw werken, HEERE,
U hebt alles met wijsheid gemaakt,
de aarde is vol van Uw rijkdommen.
Daar ligt de zee, groot en wijd uitgestrekt;
daar leeft krioelend gedierte, niet te tellen,
kleine dieren en grote.
Daar varen de schepen,
daar gaat de Leviathan, die U gevormd hebt
om hem erin te laten spelen.


De heerlijkheid van de HEERE zij voor eeuwig,
laat de HEERE Zich verblijden in Zijn werken.
Aanschouwt Hij de aarde, dan beeft hij,
raakt Hij de bergen aan, dan roken zij.

Ik zal voor de HEERE zingen in mijn leven,
ik zal voor mijn God psalmen zingen, mijn leven lang.
Mijn overdenking van Hem zal aangenaam zijn,
ík zal mij in de HEERE verblijden.

De zondaars zullen van de aarde verdwijnen,
de goddelozen zullen er niet meer zijn.
Loof de HEERE, mijn ziel!
Halleluja!
Observation – Deze Psalm is één grote lofzang op de schepping en op onze God.
God, Die met majesteit en glorie bekleed is, Die zich in het licht hult alsof het een mantel was, Die de hemel als zijn tent uitspant. Hij rijdt op de wolken (mooi beeld voor de Wederkomst trouwens), Hij wandelt op de wind, Zijn engelen helpen ons. Hij is het Die de aarde haar fundament heeft gegeven, en Hij is het ook Die haar heeft bedekt met de watervloed.
De hele schepping die ook in de rest van de verzen wordt beschreven, is met wijsheid en overleg gemaakt. Alles past bij elkaar, sluit op elkaar aan.
Ons verlangen is dat de heerlijkheid van de Heere voor eeuwig is, en dat Hij zich in zijn werken, dus ook in ons, zal verblijden! Daarom zullen wij dat ook psalmzingen, ons leven lang, en Zijn Woord overdenken, wnt dat is aangenaam voor Hem, Wij zullen ons in de Heere verblijden.
En straks bij de wederkomst zullen de zondaren verdwijnen, en zal er geen kwaad meer in de wereld zijn.

Loof de Heere mijn ziel! Halleluja! 
Application – Ik zeg het wel vaker geloof ik: Wat een prachtige Psalm!
Ik kan er helemaal enthousiast van worden hoe mooi de Psalmist de schepping beschrijft. En als ik dan naar buiten kijk en ik zie het voorjaar voorzichtig ontspruiten in het kleine stukje natuur dat wij om ons heen kunnen zien, dan voel ik met de Psalmist mee in bewondering, lofprijs en blijdschap.

Loof de Heere mijn ziel! Halleluja! 

Prayer – Vader dank U wel voor Uw schepping. U hebt alles zo mooi gemaakt. Zo, dat het bij en in elkaar past naar Uw wil. Er is niets te veel, en niets te weinig, het is volmaakt gemaakt. Dank U voor zo’n knipoogje met een verwijzing naar Uw wederkomst en naar de verwijdering van het kwaad uit de wereld. Dank U wel dat wij mogen weten dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen, dank U voor de voortgaande vestiging van Uw Koninkrijk!


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.