Lofzang op Gods trouw

Scripture – Psalm 105

Loof de HEERE, roep Zijn Naam aan,

maak Zijn daden bekend onder de volken.
Zing voor Hem, zing psalmen voor Hem,
spreek aandachtig van al Zijn wonderen.
Beroem u in Zijn heilige Naam,
laat het hart van wie de HEERE zoeken, zich verblijden.

Vraag naar de HEERE en Zijn kracht,
zoek Zijn aangezicht voortdurend.
Denk aan Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft,
aan Zijn tekenen en de oordelen van Zijn mond,
nakomelingen van Abraham, Zijn dienaar,
kinderen van Jakob, Zijn uitverkorenen.

Hij is de HEERE, onze God,
Zijn oordelen gaan over heel de aarde.
Hij denkt aan Zijn verbond voor eeuwig,
aan de belofte die Hij gedaan heeft, tot in duizend generaties,
aan het verbond dat Hij met Abraham gesloten heeft,
en Zijn eed aan Izak.
Voor Jakob heeft Hij het vastgesteld als een verordening,
voor Israël als een eeuwig verbond,
door te zeggen:  Ik zal u het land Kanaän geven,
het gebied dat uw erfelijk bezit is.Hij spreidde een wolk uit om hen te bedekken
en gaf vuur om de nacht te verlichten.
Zij baden, en Hij deed kwartels komen,
Hij verzadigde hen met hemels brood.
Hij opende een rots en er vloeide water uit,
dat als een rivier door de dorre plaatsen stroomde.

Want Hij dacht aan Zijn heilige woord,
aan  Abraham, Zijn dienaar.
Zo leidde Hij Zijn volk uit met vreugde,
Zijn uitverkorenen met gejuich.

Hij gaf hun de landen van de heidenvolken.
Zo namen zij in bezit waarvoor de volken hadden gezwoegd,
opdat zij zich aan Zijn verordeningen zouden houden
en Zijn wetten in acht zouden nemen.

Halleluja!

Observation – In deze Psalm gedenkt de psalmist de trouw van God. Hij neemt ons in herinnering mee terug naar de tijd van het verbond dat God met Abraham sloot en de beloften die Hij aan Abram had gedaan, en naar de tijd dat het volk door Hem uit een hongersnood naar Egypte werd geleid.
Ook brengt hij in herinnering de zware tijden die het volk had in Egypte en de manier waarop God het volk via tien plagen uit de wrede hand van Egypte heeft bevrijd om Zijn beloften gestand te doen.
De wolkkolom en de vuurkolom worden beschreven, die de voortdurende tegenwoordigheid van God bij het volk in de woestijn symboliseerden. Het volk morde en bad, er kwam eten, ze werden “verzadigd van hemels brood“. Ze hadden dorst en Hij opende een rots en gaf hen water “dat als een rivier door de dorre plaatsen stroomde“.
Waarom? “Hij dacht aan Zijn heilige woord aan Abraham“. En Hij deed geen half werk, Hij gaf hun de landen die Hij hen had beloofd, opdat zij zich aan Zijn wetten zouden houden.
Halleluja!
Application – Deze Psalm is een mooie afsluiting van de module over de Pentateuch die we net hebben gehad in onze studie. Beloften, verbond, uitredding uit de hongersnood, bevrijding uit Egypte, voorziening, gemopper, voorziening, alles komt in deze Psalm voorbij.
De rivier die wordt genoemd in vers 41 doet denken aan de tempelbeek in Ezechiël 47, de levenbrengende stroom die van onder Gods troon vloeit, en die we terugvinden in het boek Openbaring (22:2). Ook moest ik denken aan het Levende Water, het water van de Geest dat Jezus in Johannes 4 aanbiedt aan de Samaritaanse vrouw.
Mooi he? Al die lijnen door de hele Schrift heen… God is gisteren, vandaag en morgen dezelfde. Hij zegt dat ook zelf:
Ik was Die Ik was, Ik ben Die Ik ben en Ik zal zijn Die Ik zal zijn.
Halleluja!
Prayer – Vader dank U wel, dat U zo’n getrouwe God bent, dat U gisteren en heden en tot in alle eeuwen dezelfde bent. Dank U wel dat we mogen weten dat Uw beloften gestand worden gedaan, dat we er op mogen vertrouwen dat wat U zegt gebeurt. U spreekt en het niet zijnde komt tot bestaan, U spreekt en de duisternis wordt licht, U spreekt en de donder rolt en de aarde beeft. U Bent! Halleluja! 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.