De HERE redt en Hij bevrijdt!

Scripture – Psalm 107:1-3,10-16,42-43 “Looft de HERE, want Hij is goed,

want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
Dat de verlosten des HEREN zo spreken,
die Hij uit de macht van de tegenstander heeft verlost
en uit de landen heeft verzameld,
van het oosten en van het westen,
van het noorden en van de zee.
Er waren er, die in donkerheid en diepe duisternis zaten,
gebonden in ellende en ijzer.
Omdat zij de woorden Gods hadden weerstreefd
en de raad des Allerhoogsten versmaad,
had Hij hun hart door moeite vernederd;
zij struikelden, en er was geen helper.
Toen riepen zij tot de HERE in hun benauwdheid,
en Hij verloste hen uit hun angsten;
Hij voerde hen uit donkerheid en diepe duisternis
en verscheurde hun banden.
Dat zij de HERE loven om zijn goedertierenheid
en om zijn wonderen aan de mensenkinderen,
omdat Hij koperen deuren heeft verbroken
en ijzeren grendels verbrijzeld.
De oprechten zien het en verheugen zich,
alle onrecht sluit de mond.
Wie is wijs? Hij lette op deze dingen,

laat men acht slaan op de gunstbewijzen des HEREN.” (NBG51)

Observation – “Looft de HERE, want Hij is goed“, zo begint onze Psalm van vandaag. En hij eindigt met een oproep om goed op te letten op wat de Heer in de levens van mensen doet.
In het midden van de Psalm lezen we in vier ‘coupletten’ over verschillende groepen mensen. Hen overkomen allerlei nare dingen, soms buiten hun controle om (:4-5), soms door hun eigen schuld (:10-11 en :17-18) en soms door toedoen van de HERE (:25-26).
In al deze situaties komt een ommekeer op het moment dat zij zich weer tot de HERE wenden “Toen riepen zij tot de HERE in hun benauwdheid, en Hij verloste hen uit hun angsten“. Dan voert Hij hen weer uit hun situatie en verlost hen.
In het geval van het tweede ‘couplet’ dat ik heb uitgekozen voor vandaag gaat het om mensen die midden in de ellende zitten (het lijkt haast wel de beschrijving van een depressie) omdat ze niet naar Gods Woord hadden geluisterd heeft hij hen vernederd en hen laten struikelen zodat zij zelf konden ervaren dat er buiten Hem om geen helper is. 
Dan roepen ze weer tot God en kan Hij hen verlossen uit hun angsten. Hij voert hen uit hun “donkerheid en diepe duisternis en verscheurt hun banden“! 
Dan volgt de oproep van de Psalmist om de HERE te loven om Zijn goedertierenheid – dat is: Zijn vriendschap – en om de wonderen die Hij aan mensenkinderen doet, in dit geval omdat Hij koperen deuren heeft verbroken en ijzeren grendels heeft verbroken. Die koperen deuren en ijzeren grendels staan voor de sterkste materialen die men toen kende. Sterkere banden waren er niet! Maar voor onze HEER stellen ze niks voor, Hij verbreekt ze alsof het niets is.
De angst is weg, de depressie is over, de banden zijn verbroken.
Application – Wat gebeurt er in jouw leven waardoor ons contact met de HERE minder wordt? Wat voor narigheid overkomt jou, waardoor je het gevoel hebt dat je “in donkerheid en diepe duisternis” zit en je het gevoel hebt dat je geen kant meer op kunt?
Ik hoop dat jij je dan realiseert dat er altijd een uitweg is, namelijk “roepen tot de HERE in je benauwdheid” zodat Hij je kan bevrijden van je angsten. Hij zal je verlossen uit elke nood.
Wij zien dat niet altijd. Maar Hij doet dat wel. Dat is de bron van onze vreugde en vrede, dat Hij ons altijd redt. Zijn arm is nooit te kort om te verlossen en te bevrijden. Ook al betekent dat dat Hij ons bevordert tot heerlijkheid. Ook dan zijn we verlost, omdat we ons tot Hem hebben bekeerd!
Prayer – Vader dank U wel voor deze prachtige Psalm. Dank U HERE dat U ons wilt en kunt verlossen uit wat voor situatie wij ons ook maar in bevinden. Uw arm is nooit te kort! Help ons om ons naar U te keren HERE, als wij ons weer eens in de nesten hebben gewerkt en help ons ook HERE om beter op te letten op Uw gunstbewijzen. Geloofd en geprezen zij Uw Naam!

2 Replies to “De HERE redt en Hij bevrijdt!”

  1. Ja inderdaad het is waar, hoe je situatie er ook uitziet en wat er ook gebeurd in je leven dat als je je op Hem richt kom je er altijd uit. Super broer wat is het toch een voorrecht om Zijn kind te mogen zijn en te mogen weten dat wij een VADER hebben die voor ons zorgt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.