Meer van de Geest!?

Oh wat gaat er vaak een oprecht verlangen schuil achter deze woorden: “ik zou zo graag meer van de Geest ervaren!“. Er kunnen zoveel motivaties achter zitten als er mensen zijn die deze uitdrukking gebruiken! Sommigen zijn wellicht op zoek naar rust. Anderen zoeken een ‘aanraking’, of een mystieke ervaring. Weer anderen willen heel graag wonderen zien. En er zijn er wellicht die uitredding verlangen uit een vervelende situatie. Het klinkt zo op het eerste gehoor goed en geestelijk. Je ervaart wat afstand, en je wilt zo graag een dichtere nabijheid van God. 

Maar laat me je een geheimpje verklappen:

God heeft Zich niet verplaatst! 
Hij troont nog steeds in de hemel, Hij is nog steeds overal tegenwoordig. Kan het in alle eerlijkheid niet zo zijn dat we zelf zijn afgedwaald? Zo zit er misschien een onbewust gemakzuchtige zelfgerichtheid in deze vraag. Het gaat om onszelf. Wij voelen ons niet helemaal toppie, en God moet ons dan ‘meer van Zijn Geest‘ brengen?
Goed beschouwd is dat natuurlijk kletskoek. Onze almachtige God heeft Zichzelf op Golgotha geheel en al aan ons gegeven in de Here Jezus! Tot in de dood! En dan durven wij nog om meer te vragen?
God, die ons hart aanziet, weet wat onze motivatie is. Hij geniet van zijn kinderen die oprecht naar Hem verlangen. en wedergeboren als we zijn, hopelijk ook vervuld met de Heilige Geest, hebben we Gods Geest al Die in ons woont. Niet kwart, niet half, helemaal. Wij zijn het zelf die struikelen, en met vallen en opstaan door het leven gaan in een proces van heiliging dat doorgaat totdat de Heer ons thuis roept. Soms lopen wij enorme omwegen en het is juist dan dat we afstand tot God ervaren. En God snapt dat. “Hij weet wat maaksel wij zijn” (Ps.103:14)…
Maar Hij is niet veranderd, Hij verhuist niet! Wij maken omwegen!
Het recept is dan ook eigenlijk heel eenvoudig, het is niet ‘meer van de Geest‘, maar ‘minder van onszelf‘! In oprechte dienstbaarheid onszelf wegcijferen, ons verootmoedigen, “de ander uitnemender achten dan onszelf“.
Weet je wanneer ik Gods nabijheid ervaar? Als ik voor Hem aan het werk ben en af en toe in de stilte zijn zachte stem mag horen die me de weg wijst. En heel af en toe mag in een aanraking van Zijn Geest ervaren, in de stilte.

Toewijding is het antwoord; (hernieuwde) toewijding aan Hem en aan het werk dat Hij voor ons heeft klaarliggen. Dicht bij Hem blijven en vragen om Zijn leiding bij alles wat we doen. Dan kan de Geest krachtiger in ons en door ons werken.
Dat is: ‘meer van de Geest’!

WebRep
currentVote
noRating
noWeight

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.