Denken over charismata, gaven van de Geest

Charismata

Het woord charismata komt van het Griekse woord ‘khárisma‘, dat ‘genadegave‘ betekent. Door Paulus wordt het gebruikt voor de geestelijke gaven die de Heilige Geest aan mensen toedeelt. We noemen die ook wel de Geestesgaven.

Over de Geestesgaven is veel geschreven. Toch kent niet iedereen de verschillen tussen bijvoorbeeld profetie en een woord van kennis of een woord van wijsheid.

Een bekende tekst over dit onderwerp is 1Korinti ërs 12:4-11 – “Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde Geest; en er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Here; en er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt. Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen. Want aan de een wordt door de Geest gegeven met wijsheid te spreken, en aan de ander met kennis te spreken krachtens dezelfde Geest; aan de een geloof door dezelfde Geest en aan de ander gaven van genezingen door die ene Geest; aan de een werking van krachten, aan de ander profetie; aan de een het onderscheiden van geesten, en aan de ander allerlei tongen, en aan weer een ander vertolking van tongen. Doch dit alles werkt één en dezelfde Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil“.

Op basis van deze tekst heb ik een schema gemaakt, waarin ik de verschillen hoop duidelijk te maken.

Klik hier om het schema in een apart venster te openen.

Dit is een eerste aanzet, vooral om het onderscheid tussen de verschillende charismata aan te geven. Er is natuurlijk nog wel veel meer over te zeggen. Misschien op een later tijdstip wat meer uitdieping.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.