Want Gij zijt bij mij!

Psalm 23 is onze trouwpsalm.Het is een overbekende Psalm, met een zeer rijke inhoud!
Eerst de tekst, opgeschreven op een manier die een (chiastische) structuur duidelijk maakt, kijk maar eens goed welke delen (door hun inspringing) bij elkaar horen, van buiten naar binnen, en wat jou dat zegt:
1  De HERE is mijn herder, mij ontbreekt niets;
2  Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij aan rustige wateren;
3  Hij verkwikt mijn ziel.
Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil.
4  Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad,
want Gij zijt bij mij;
uw stok en uw staf, die vertroosten mij.
5  Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen;
Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.
6  Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven;
ik zal in het huis des HEREN verblijven tot in lengte van dagen.

Een bespreking per vers

Hieronder bespreek ik elk vers van deze Psalm

Vs. 1. Herder, beeld van Gods leiding, bescherming en zorg voor een individu, maar ook voor de gemeente. De herder is dan een beeld van een rechtvaardig regerende koning, de kudde een beeld van het volk.

Mij ontbreekt niets. (imperf.[1]) Het ontbreekt mij voortdurend aan niets. God blijft maar steeds voorzien in alles wat ik nodig heb – niet per sé in dat waar ik om vraag, maar wat ik nodig hebt.
Vs 2. Hij doet mij nederliggen (weer voortdurend) in grazige weiden. Voortdurend is de herder op zoek naar jong groen gras voor de schapen en brengt ze daar waar ze kunnen eten en groeien.
Ook voert Hij ons aan rustige wateren. Schapen drinken niet graag uit snelstromend water. De goede herder bouwt dan een dammetje in de kreek of rivier en creëert deze rustige wateren voor de schapen om rustig te kunnen drinken.
Vs. 3. Hij verkwikt (herstelt) mijn ziel. Niet alleen de lichamelijke behoeften, ook de niet-materiële behoeften worden door de Herder voorzien. Voor “mijn ziel” wordt hier het Hebreeuwse woord voor de mens als persoon in zijn totaliteit gebruikt. Een andere vertaling zegt “Hij doet mij herleven”.
Het woord “rechte” is hier een vervoeging van het woord gerechtigheid, m.a.w. sporen van gerechtigheid. De Herder wil ons (helpen ons) leven heiligen. Het doel dat God hiermee heeft is Zijn naam. In het Joodse taalgebruik is er geen onderscheid tussen naam (sj’eem) en persoon. Hij heiligt ons omwille van Zichzelf (omdat Hij dat graag wil voor ons).
Vs. 4. … diepe (dodelijke) duisternis… Er zijn in Israël diepe donkere dalen waarin het voor een schaap beslist niet veilig is. Voor de herders trouwens ook niet echt… Ondanks dat vertrouwt de dichter (het schaap) op zijn Herder, die bij hem is.
Een mooi beeld vind ik altijd dat God ons niet over de dalen heen tilt, maar er MET ons doorheen gaat, daar rust ons vertrouwen op!
WANT GIJ ZIJT BIJ MIJ !!!   Dat is de kern van deze psalm !
Ik weet mij getroost door de aanwezigheid van Uw bescherming (wapenstok) en uw begeleiding (geleidestaf). Met deze wapenstok verdedigt de herder zijn schapen tegen wilde dieren en rovers. Met de staf kregen treuzelende schapen een corrigerende tik en werden ze (met het gebogen uiteinde) waar nodig aan de nek omhoog gehaald.
Vs. 5. Weidegrond werd door een goede herder eerst vrijgemaakt van adders en andere ongerechtigheden, ook al hadden de schapen honger, ze moesten eerst aan de kant wachten tot de herder hiermee klaar was. Verder gebeurt dit in het zicht van de vijanden. Zo veilig kunnen we ons voelen, dat de Herder voor ons zorgt ondanks de nabijheid van onze vijanden. Voor Hem zijn ze dus niet de moeite van de aandacht waard, zo sterk is Hij!  Het zalven met olie was in het oosten een gewoonte bij de verzorging.
De beker staat symbool voor het levenslot van de mens. Het overvloeiende betekent dan dat het leven van de dichter vol is van Gods overvloed.
Vs. 6. Al het goede (heil) van God en Gods vriendschap (goedertierenheid) volgen hem zijn hele leven lang.
En zelfs daarna, tot in lengte van dagen mag hij in Gods huis verblijven. Dat woord (verblijven) duidt op onafgebroken geestelijke gemeenschap tussen de dichter en God. Hij weet zich voor altijd geborgen bij de Here!
Het eeuwige leven !!!


[1] Imperfectum is een werkwoordsvorm die we in het NL niet kennen en die voortgaande actie aangeeft

2 Replies to “Want Gij zijt bij mij!”

  1. Dank je wel! Ik vind vooral dat ene mooi: Hij herstelt mijn ziel. Prachtig zoals je dat uitlegt. Ik heb er wat aan en neem het mee deze week in. Helemaal blij.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.