De Heilige Geest of afval?

Er stond een artikel in Faith News waarin werd opgemerkt dat tegenwoordige Pinkstergelovigen zich niet langer uitstrekken naar het spreken in tongen en dat de Baptisten steeds lagere aantallen dopelingen zien. Dit is wat Paulus bedoelde toen hij zei dat er in de laatste dagen een afval zou zijn “want eerst moet de afval komen” (2Tess.2:3).

Laten we elkaar als christenen herinneren aan de woorden van Jezus waarin Hij het belang aangaf van de Heilige Geest, de Geest van God, voordat hij ten hemel voer.

Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden. En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel; van zonde, omdat zij in Mij niet geloven; van gerechtigheid, omdat Ik heenga tot de Vader en gij Mij niet langer ziet; van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is. Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is het mijne; daarom zeide Ik: Hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen. Nog een korte tijd en gij ziet Mij niet meer, en nogmaals een korte tijd en gij zult Mij zien.” (Joh.16:7-16)


Wanneer de gemeente zich niet meer bewust is van het belang van de Heilige Geest in de levens van de gelovigen, dan zullen we een afval zien. Ik hoop dat jullie hebben opgemerkt dat Jezus in Zijn beschrijving hierboven Hem “de Geest der Waarheid” noemt. “Hij zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel”. Hij zal ons leiden, “Hij neemt uit het Mijne en zal het u verkondigen”, Wat Hij hoort, zal Hij spreken. Dit geeft wel duidelijk het belang aan van de Heilige Geest en de plek die Hij in ons geloofsleven behoort te hebben.

Kijk even mee in Openbaring 1:1 “Openbaring van Jezus Christus, welke God Hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden, en welke Hij door de zending van zijn engel aan zijn dienstknecht Johannes heeft te kennen gegeven”. En lees dan even in vers 10: “Ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin”. Het was de Geest van God Die hem de gelegenheid gaf om in een visoen de dingen te zien die nog gaan komen.

In deze generatie geven sommigen veel te veel aandacht aan opleiding, studie, ervaring en meningen, en lang niet genoeg aan het vermogen van de Heilige Geest om te doen wat Jezus aankondigde dat Hij zou doen. Laten we ons uitstrekken naar Zijn aanwezigheid in ons leven!

Hij is de Heilige Geest, de Trooster, Degene die Erbij Is, de derde Persoon in de Drie-Eenheid.

Deze blog is een vertaling van een stukje van een kennis, omdat hij iets verwoordt dat volgens mij wereldwijd in gemeentes en kerken gezien wordt.

One Reply to “De Heilige Geest of afval?”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.