Een onderzoek naar de bron van Shiatzu

Inleiding
De afgelopen week liep ik weer tegen een alternatieve behandelwijze aan. Deze keer was het ‘Shiatzu’. Er is veel onbekendheid met dit soort behandelwijzen en hun bronnen. Veel van de alternatieve behandelwijzen vinden hun oorsprong in holistische oosterse filosofieën. Stuk voor stuk verdienen ze aandacht en onderzoek, juist vanwege de onbekendheid er mee in relatie tot de Bijbel. Hieronder mijn samenvatting, conclusie en gebruikte bronnen tot nu toe.
Samenvatting
De bron van shiatzu ligt in China. Het is gebaseerd op de Chinese meridianenleer en is in de achttiende eeuw opgenomen in de traditionele Japanse massage die ‘anma’ werd genoemd. De Japanner Tokujiro Namikoshi introduceerde in 1920 een systeem dat een integratie was van deze op de meridianenleer gebaseerde massage technieken en de moderne inzichten in anatomie en fysiologie.

De meridianenleer is de leer dat de levensenergie of ‘Chi’ via deze banen tussen. Dit komt rechtstreeks uit de Chinese filosofie, de Tao Te Ching, kortweg ‘Tao’ genaamd. Alleen al het feit dat ‘Tao’ wordt vertaald met “de weg” zou ons als christenen al voorzichtig moeten maken.
In het hindoeïsme vinden we het begrip van die meridianen overigens ook terug. De levensenergie stroomt in hun leer tussen verschillende krachtcentra (of chakra’s).
Dat de acupunctuur rechtstreeks uit de Tao voortkomt lezen we ook bij van der Smitte die aangeeft dat acupunctuur en meridianen sterke samenhang hebben met yin en yang, de twee ‘kosmische oerkrachten’ uit de Tao, die elk ook in elkaar aanwezig zijn. Dit is strijdige met Gods Woord, immers het licht kan geen gemeenschap hebben met de duisternis (Smitte, van der, 1989:110).
Deze ‘energiebanen’ zien we ook terug in bijvoorbeeld acupunctuur, voetzool-reflexologie en Reiki.
Shiatzu is verbonden met, gebaseerd op dezelfde principes als de acupunctuur en acupressuur. De ‘tsubo’ of kruikjes uit de shiatzu zijn dezelfde als de acupunten uit de acupunctuur.
Conclusie
De wortel van deze alternatieve behandelwijzen is de Tao, dit is een antichristelijke filosofie. Hoe kan wie dan ook denken dat de Heere daar Zijn zegen aan zou geven?
Onderbouwing, citaten
Van de website van  Shiatzu Nederland
Citaat uit een artikel: Wat is shiatzu?
Als gevolg van observatie en ervaring ontwikkelden de oude Chinezen een systeem om te diagnosticeren en te behandelen op basis van bijna 700 punten op het lichaam die door de energiestroom via de meridianen met elkaar verbonden zijn. Een belangrijke behandelmethode was acupunctuur, waarbij naalden op punten langs de meridiaanlijnen gezet werden om de energiestroom te corrigeren. Deze kennis kwam naar Japan ruim duizend jaar geleden. In de achtiende eeuw incorporeerden de beoefenaars van de traditionele Japanse massage, anma, deze kennis in hun techniek. Rond 1920 introduceerde Tokujiro Namikoshi shiatsu als een therapeutisch systeem geïntegreerd met de moderne anatomie en fysiologie. Hij bedacht het woord shiatsu, dat letterlijk “vingerdruk” betekent, om zijn systeem te beschrijven. (Bron: Shiatzu Nederland 1)
Ook op een andere pagina van deze website vinden we informatie over de bron van Shiatzu:
Van oorsprong is Shiatsu een oosterse volksgeneeskunst gebaseerd op het principe dat storingen in de spieren, zenuwen en organen zich openbaren in het netwerk van energetische kanalen – ook wel meridianen genoemd – , waar de levensenergie doorheen stroomt.
 
De vroegste melding over Shiatsu (in het Chinees tien’an) bevindt zich in de Nei Ching – The Yellow Emperor’s Classic of Internal Medicine – geschreven in China 2700 jaar v. Chr. Boeddhistische monniken brachten de Chinese geneeswijzen in de zesde eeuw na Chr. naar Japan. Gedurende honderden jaren is Shiatsu in Japan een traditioneel systeem van behandelen geweest, doorgegeven van ouder op kind. (bron: Shiatsu Nederland 2)
Dat de bron van shiatzu de meridianenleer is blijkt duidelijk uit onderstaand citaat van deze pagina.

De module ‘Meridianenleer’ bestaat uit 6 lesdagen waarin het meridiaanstelsel dieper wordt uiteengezet. Meridianen zijn de energiebanen die volgens de Traditionele Chinese Geneeskunst door het lichaam lopen. De behandelingen die geleerd worden in de module specialisaties verlopen via dit meridiaanstelsel. (bron: Shiatsu Nederland 3)
Van de Reiki-Lotus site
Volgens de Chinese geneeswijze heeft elk lichaam twaalf energieën die in vastgestelde banen, genaamd meridianen (nadi’s) stromen. Deze meridianen stromen over en in het hele lichaam en verbinden lichaamsdelen, organen, zintuigen en de psyche met elkaar. 
Meridianen werden 6.000 jaar geleden voor het eerst benoemd in de Veda’s door de oosterse geneeskundigen en worden uitgelegd als symmetrische energetische banen die de acupunctuurpunten en organen verbinden. Via de meridianen en acupunctuurpunten wordt gecommuniceerd tussen verschillende delen van het lichaam. (bron: Reiki-Lotus Healing 1)
Uit de literatuur
De meridianenleer:
Meridianen zijn onzichtbare, geheimzinnige kanalen in het lichaam. Men gaat ervan uit dat het lichaam een samenspel is van energiestromen (meridianen) en krachtcentra’s (chakra’s). De energiestromen lopen via de meridianen door het menselijk lichaam, maar  zijn anatomisch niet aanwijsbaar of terug te vinden. Zijn deze energiestromen geblokkeerd of niet in balans, dan zouden we, volgens de hieraan ten grondslag liggende filosofie, ziek worden – bepaalde organen kunnen dan niet goed functioneren. Door deze blokkaden in de meridianen op te heffen zou men beter worden. Het zijn onder meer acupuncturisten, voetreflexologen en magnetiseurs die met deze meridianen werken (van der Smitte en van der Hoeven 1992:164)
Gebruikte bronnen:
Reiki-Lotus Healing 1. “Meridianenleer”.
http://www.reiki-lotus.com/meridiaan-intro.asp. Bezocht: 10 september 2014.
Shiatzu Nederland 1. “Wat is shiatsu?”.
http://www.shiatsunederland.nl/WatIsShiatsu.html. Bezocht: 10 september 2014.
Shiatzu Nederland 2. “Shiatsu-geschiedenis in Japan”.
http://www.shiatsunederland.nl/HistorieJapan.html . Bezocht: 10 september 2014.
Shiatzu Nederland 3. “Opleiding”.
http://www.shiatsunederland.nl/OpleidingAcademy.html. Bezocht: 10 september 2014.
Smitte van der, R. Hoeven van der, J. 1992. “Twee heren… – alternatieve geneeswijzen: van God of van zijn tegenstander?”. Hoornaar: Uitgeverij Gideon.
Smitte van der, R. 1989. “Als het licht duisternis is…”. Hoornaar: Uitgeverij Gideon.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.