“In je kracht zetten”…

Wij willen mensen in hun kracht zetten”… 

Hoor je dat de laatste tijd in de gemeente ook zo vaak? Ik heb daar eens wat over nagedacht:

Goed bedoeld, maar vleselijk
Ik weet natuurlijk ook wel dat de mensen die deze termen gebruiken het goed bedoelen. Ze bedoelen dat zij mensen willen inzetten op plaatsen die goed passen bij hun talenten, bij wat ze goed kunnen. Zodanig dat zij optimaal tot hun recht kunnen komen. Zodanig dat hun zelfverwezenlijking optimaal wordt, zodanig dat ze het meeste uit hun leven kunnen halen, zodanig dat de gemeenschap het meest profijt van hen heeft.

 
Beseffen we wel dat er veel af te leiden is van ons taalgebruik? Waarom zeg ik dat? Ik zal bovenstaand stukje nog een keer opschrijven, nu met de accenten die mij tegenstaan:
 
Ze bedoelen dat zij mensen willen inzetten op plaatsen die goed passen bij hun talenten, bij wat ze goed kunnen. Zodanig dat zij optimaal tot hun recht kunnen komen. Zodanig dat hun zelfverwezenlijking optimaal wordt, zodanig dat ze het meeste uit hun leven kunnen halen, zodanig dat de gemeenschap het meest profijt van hen heeft.
 
Mensenwerk!
 
 
Sluipend gevaar
Het is zo jammer dit. Het is een sluipend gevaar dat ons denken langzaam vergiftigt met het humanistisch gedachtengoed van de wereld om ons heen. Het is allemaal zo horizontalistisch. De Bijbel noemt dit werken vanuit het vlees. Het is vleselijk christen zijn. Het bevredigt ’s mensen ziel, hun eergevoel.
 
 
Niet in kracht maar in zwakheid
Ik zal je dit vertellen: ik wil helemaal niet in mijn kracht worden gezet. Ik verlang er naar te worden ingezet waar de Heer van mijn leven wil dat ik ga. Mijn diepste verlangen is om daar te mogen dienen waar Hij mij hebben wil. Daar waar ik Zijn Koninkrijk het beste kan bevorderen. Niet in mijn kracht, maar in mijn zwakheid kan de Heer openbaar worden. 
 
Paulus schrijft in de tweede Korinthe brief van de doorn in zijn vlees die de Here hem had gegeven ”opdat ik mij niet te zeer zou verheffen“. De Here nam die doorn niet van hem weg, maar: ”… Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome.” (2Kor.12:9)

 

One Reply to ““In je kracht zetten”…”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.