Waar zijn de vromen?

Bij het lezen van dit trieste bericht moest ik denken aan het begin van Psalm 12: “Breng verlossing, HEERE, want goedertieren mensen zijn er niet meer, onder de mensenkinderen zijn er nog maar weinig trouw“.

Het zou ons niet moeten verbazen, want de Bijbel waarschuwt ons er al voor. Maar toch, de vrijzinnigheid neemt al jaren, zelfs decennia hand over hand toe. Dwaalleraars krijgen alle ruimte om hun gif in de gemeente van de Here Jezus te verspreiden!

En jammer genoeg begint dit zich ook steeds meer te verspreiden buiten de traditionelere kerken. Er vindt steeds meer instroom plaats vanuit deze kerken naar de voorheen getrouwe evangelische gemeentes, en er ontstaan de laatste jaren ook “reformatorische baptistengemeentes“. Vaak vanuit een verlangen naar vernieuwing en orthodoxie begint men vol goede bedoelingen aan een nieuw avontuur. Maar de oude leringen zijn sterk, en als er niet heel radicaal gezocht blijft worden is het eindresultaat erger dan het begin.

We zien dan ook een toename van het aantal (f)lauw evangelische gemeentes. Er is geen aandacht meer voor het elkaar aanspreken op on-Bijbels gedrag. Het bezoeken van acu-puncturisten, homeopaten, massage-salons met achtergronden in de afgodische oosterse filosofieën, het wordt niet eens aangesproken, ook en zelfs niet als de ‘oudsten’ er op worden gewezen; “maar dat is niet zo erg hoor, ze werken vanuit hun christen-zijn…”. Men laat het bestaan alsof het heel normaal is. Ja, zelfs vinden we manipulatie en gebrek aan transparantie en openheid, het onder het vloerkleed vegen van onwelgevallige informatie.

Wat men veel belangrijker vindt is het brengen van een fijne boodschap, waar mensen zich goed door voelen. Vooral niet te veel zeuren en niet spreken over de beperkingen die we onszelf in een Bijbelse levenswandel moeten opleggen. Dat gaat in tegen het vlees, en dat voelt niet fijn… Maar leert de Bijbel ons niet dat we ons vlees moeten kruisigen (Gal.5:24)?

Waar is de radicaliteit waartoe Jezus oproept?

Op de pinksterdag (Hand.2) waren er mensen in Jeruzalem, “godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn” (:5). Ik sluit me bij Petrus aan als hij in zijn Pinkster-toespraak juist tegen deze groep zegt “bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden” en “laat u behouden uit dit verkeerde geslacht” (Hand.2:38, 40b).

 

One Reply to “Waar zijn de vromen?”

  1. Ze zullen er altijd zijn. De getrouwen. Zelfs in de tijd van Elia waren ze er. Maar ik ben het helemaal met je eens wat die tekst betreft. ( Hand 2:38, 40b). Laten we beginnen bij onszelf, onze zonden belijden en opnieuw ons leven aan Christus wijden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.