Je “kruis opnemen”

Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij” Mattheus 16:24
Wat is dat, je kruis opnemen of kruisdragen?
Volgens het Nieuwe Testament wordt met het kruisdragen geen menselijke ervaring bedoeld, maar een godsdienstige houding. Het kruis van Christus, en het kruis, dat wij Christus achterna moeten dragen, is niet alleen maar ons droevig lot op zichzelf, dat ons verder moet brengen doordat we het zo goed mogelijk verduren, maar het leed dat aanvaard wordt van anderen.
Het kruis dient nooit om het eigen ik te redden, maar steeds om de zelfverloochening, die anderen wil zegenen. Lijden op zichzelf is geen verdienste, zegenend zelfverloochenend lijden om anderen – dat is kruisdragen.
Er is ook geen zelfverloochening, zoals God het heeft bedoeld, zonder Christus, omdat er zonder Christus geen zelfkennis bestaat en omdat alleen zelfonderzoek tot zelfverloochening kan leiden.
Uit: “Kracht van Omhoog”, Jaargang 1, No. 1, 1937

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.