Genade, de Geest doet leven!

Scripture – 1 Korinthe 15:10, 45 “door de genade Gods ben ik, wat ik ben, en zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest, want ik heb meer gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods, die met mij is – Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel; de laatste Adam een levendmakende geest. Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke

Observation – De overwinning in de opstanding, die we delen met de Here Jezus, en de genade van de Here God zorgen dat we zijn wie we zijn. We hebben dat niet aan onszelf te danken, of aan ook maar iets dat we zelf zouden hebben bewerkt, maar puur aan Gods genade!
Door Gods adem (Ruach, Geest) in onze neus (Genesis 2:7) werden wij in Adam levende zielen. Onze ziel ontstaat op het moment dat Gods Geest ons geschapen maar nog ‘onbezield’ lichaam aanraakt. Ook onze geest brengt God dan diep in ons.
Dan zijn we de complete wezens geworden die we zijn wanneer we natuurlijk worden geboren. Later, als we begrijpen en aanvaarden waar het echt om draait, mogen we door de ‘laatste Adam’ – dat is de Here Jezus – wedergeboren worden (kan ook worden vertaald met ‘van boven geboren’).
Als we dan vervuld mogen worden met Gods Geest, dan neemt Hij Zijn intrek in onze geest en kan het echte leven beginnen! Dan is onze geest, die als dood was voor God vanwege de zondeval, weer levend gemaakt!!!
Wat een genade! Hij kan en wil ons dan leiden naar de gelijkvormigheid met het beeld van Zijn Zoon, precies zoals Hij ons heeft bedoeld!
Application – Hoeveel in ons leven, in mijn leven, is naar mijn idee nog aan mijn eigen werk te danken? Soms nog te veel denk ik wel eens. Laten we ons toch richten op zijn Geest Die onze geest wil leiden en daardoor onze ziel, ons zelf, wil vormen naar Zijn beeld!  Alles is genade!
Mijn vurig verlangen is dat mijn nieuwe naam, die ik op een witte steen aangeboden krijg (Openbaring 2:17), voor mij geen al te grote verrassing zal zijn. Dat zou namelijk betekenen dat de Heer mij in dit leven al heeft kunnen vormen naar hoe Hij mij heeft bedoeld!

Prayer – Vader dank U wel dat U eerst onze ziel en later onze geest tot leven wekt. Dank U dat U met Uw Heilige Geest ons wilt maken tot gelijkvormigheid aan het beeld van Uzelf en Uw Zoon Jezus. Wil ons toch helpen Vader en maak ons bereid! Laat ons zien Heer wat er nog veranderen mag, vorm ons, kneed ons!


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.