Hoe ouder, hoe meer getuigenissen!

Scripture – Psalm 71:5, 9, 15, 18 “Want Gij zijt mijn verwachting, Here HERE, mijn vertrouwen van mijn jeugd aan – Verwerp mij niet ten tijde des ouderdoms, begeef mij niet, nu mijn kracht vergaat – mijn mond zal uw gerechtigheid vertellen, de ganse dag uw heil, want ik weet de maat daarvan niet – wil mij dan ook tot mijn ouderdom en grijsheid, o God, niet verlaten, totdat ik aan dit geslacht uw arm verkondig, aan ieder die komt, uw sterkte


Observation – Deze Psalm is een gebed in de ouderdom. De schrijver benoemt dat de Here zijn verwachting is geweest van kinds af aan. Hij heeft dus een leven lang met de Heer gewandeld en vraagt of de Here hem niet wil verlaten in de ouderdom.

Met de ouderdom vergaat dan weliswaar de kracht (:9), maar men kan altijd nog bidden en getuigen! Lees maar: mij mond zal Uw gerechtigheid vertellen en de ganse dag Uw heil “want ik weet de maat daarvan niet“.

Hij heeft een leven lang met de Heer gewandeld en de Heer heeft hem benauwdheden en rampen doen zien (:20) en heeft gezien dat de Heer hem daar telkens weer uit heeft gered. Hij heeft het einde van Gods heil en gerechtigheid dus niet gezien!
Hij wil hier getuigenis van afleggen aan “dit geslacht” en aan “ieder die komt“. En het zal een krachtig getuigenis zijn, want dat is het mooie van getuigenissen van oudere mensen. Ze hebben alles (nou ja, in elk geval veel) meegemaakt, en blijven toch in de Heer vertrouwen, omdat Hij redding geeft en onze ziel verlost (:23).
Application – Realiseren wij ons dat, realiseer ik mij dat voldoende? Staan we wel eens lang genoeg stil om het getuigenis van oudere broeders en zusters aan te horen? Laten we dat eens vaker doen! Zo kunnen we uit de eerste hand van God’s trouw en vriendschap (goedertierenheid) horen!
En ouderen, voelen we ons sterk genoeg om te getuigen van wat de Here in ons leven heeft gedaan? Uit welke benarde situaties heeft onze Almachtige God u gered? Welke uitreddingen heeft Hij gegeven? Hebben we ons getuigenissen klaar voor de jongeren?
Dat is ook gemeente zijn! Praten over “Gods roemrijke daden, zijn kracht en de wonderen die Hij gewrocht heeft“.

Prayer – Vader dank U voor de uitreddingen die U geeft, grote en kleine. Dank U dat we elkaar mogen bemoedigen met getuigenissen over Uw heil en gerechtigheid. Dank U dat we als we wat ouder worden en onze kracht neemt wat af, dat we ons niet nutteloos behoeven te voelen, maar dat we krachtige getuigen mogen zijn van U, onze Almachtige Pappa!


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.