Gebed en strijd

Scripture – Efeze 3:14-17 “Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woning make

Observation – Paulus schetst in het eerste gedeelte van dit hoofdstuk waarom de heidenen geroepen zijn. Onder andere om “door middel van de gemeente” aan de overheden en machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid van God bekend te maken.
Da’s nogal wat. Het is dus onze verantwoordelijkheid als gemeente, om onderdeel te zijn in deze geestelijke strijd, en ons te beseffen dat de gemeente een belangrijke rol vervuld in deze geestelijke strijd.
Daarom hebben we ook “de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof in Hem” gekregen (:12).
Dan komt ons gedeelte van vandaag. Paulus knielt voor God en bidt voor de gemeenten die hij mag dienen, dat zij gesterkt worden in hun geloof en dat Christus Zijn intrek in hun harten mag nemen.
Application – Ik twijfel wel eens, maar nu zie ik weer: Paulus was een nederig man. Hij weet dat hij het niet is die mensen tot geloof en bekering brengt, maar dat de HERE dat doet. God bouwt Zijn gemeente. Niet wij.
Het trof me, want ik heb best wel eens gedachten waarin ik denk: ik zal jullie wel vertellen hoe het in elkaar zit, hoe het moet. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Ik hoop dat mijn woorden mensen mogen helpen om nèt even meer te begrijpen van Gods oneindige liefde en genade, maar Hij moet het werk doen in de harten van mensen.

Prayer – Vader, wil geven, naar de rijkdom van Uw heerlijkheid, dat mensen met kracht gesterkt worden door Uw Geest in de inwendige mens, zodat Christus door het geloof in hun harten woning maakt? Dank U Heilige Geest, dat U dat ook zult bewerken!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.