Vijf bedieningen

Scripture – Efeze 4:11-12, 14 “En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus – Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt

Observation – De ‘rollen’ die Paulus hier benoemt heten ook wel de vijfvoudige bediening. In elke gemeente moet deze functioneren. Waarom? Om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van de gemeente.
Als er geen:
– apostelen waren – kwamen er geen nieuwe gemeenten;
– profeten waren – dwaalden de gemeenten af;
– evangelisten waren – kwamen er geen mensen meer tot geloof;
– herders waren – bleven de schapen onverzorgd en dwaalden ze af;
– leraars waren – bleven de schapen afhankelijk van melk.
Wie zijn dan die heiligen? De heiligen zijn de ‘apart gezetten’, de leden van de gemeente (ekklesias – ‘de eruit geroepenen’), zij die door God uit de volken zijn geroepen tot het geloof en tot de gemeente.
Wat is dienstbetoon? Dienstbetoon (Grieks ‘diakonias’) is letterlijk ‘helpen’. Waarschijnlijk wordt hier gerefereerd aan een Hebreeuws woord voor de priesterdienst in de tempel. De priesters helpen de hogepriester met de tempeldienst en dienen zo de gemeente.
Doel van deze toerusting is dat de heiligen – dat zijn wij – niet meer onmondig zullen zijn zodat we ‘allerlei wind van leer‘ kunnen weerstaan als die op ons pad komt, doordat we groeien naar de volwassen rijpheid en tot de maat van de volheid van Christus (:13).
Application – Vijf prachtige bedieningen, maar denk nou niet te groot! Lees even mee:
Als je het machtig vindt om nieuwe activiteiten op te zetten, nieuwe groeigroepen te laten ontstaan, avontuurlijk te pionieren waar nog niks is, ‘to boldly go where no man has gone before‘, dan ben je bezig als apostel!
Als je af en toe het idee hebt dat sommige dingen die mensen doen niet in overeenstemming zijn met het Woord van God, of dat ze de almacht van God onderschatten – misschien zeg je er dan zelfs al iets van – dan is dat profetisch handelen!
Als je er na de dienst van geniet om koffie voor mensen in te schenken en er voor te zorgen dat ze dat aan schone tafels kunnen opdrinken, zodat ze ongestoord met elkaar kunnen praten, dan is dat een stukje herderschap! 
Als je er van geniet om mensen een (misschien klein) stukje van een bijbeltekst uit te leggen totdat er een blik van herkenning in zijn of haar ogen komt, dan is dat leraar zijn!

Als je geniet van het praten met mensen die de Heer nog niet kennen, met woorden met hen te stoeien, hen de Liefde en Genade van Jezus te laten zien, dan ben je bezig met het werk van een evangelist!

Welk van de vijf bedieningen denk je dat in jou het meest gestalte heeft gekregen? Welke het ook is, praat er met God over, hoe je deze bediening, deze voor jou unieke set van gaven in mag zetten ten behoeve van de ‘ekklesias’, de ‘er uit geroepenen’.
Ik denk dat iedere christen in meerdere of mindere mate al deze bediening in zich heeft. We zijn immers allemaal tot de priesterdienst geroepen? Kijk maar mee in de eerste Petrus brief: “Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap” (1 Petrus 2:9).

Prayer – Vader dank U wel voor de unieke set van gaven en talenten die U ieder van ons hebt gegeven. Dank U wel dat we elkaar zo kunnen aanvullen om Uw gemeente te laten groeien en bloeien. Dank U dat Uw Heilige Geest klaar staat om ons krachtig bij te staan als ons hart volkomen naar U uitgaat!


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.