Welvaart? Nee. Tevredenheid? YES!!!

Scripture – 1 Timotheüs 6:6-8, 10, 15-16 “Maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, vergezeld van tevredenheid. Want wij hebben niets de wereld ingedragen, het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen. Als wij echter voedsel en kleding hebben,  zullen wij daarmee tevreden zijn. – Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. – De zalige en alleen machtige Heere,  de Koning der koningen en Heere der heren, … Hij Die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont” (HSV)

Observation – Het leven met God is een bron van grote tevredenheid. Het Griekse woord dat hier wordt gebruikt voor “tevredenheid” is “autarkeias“. Hierin is ons woord ‘autarkie’ te herkennen, hetgeen betekent: zelfvoorzienend, op zichzelf staand, in zichzelf genoeg. Als je met God leeft en je aan Hem hebt overgegeven en je leven aan Hem hebt toevertrouwt, dan heb je verder niks nodig, omdat Hij voorziet!
Dat is wat Paulus hier schrijft aan Timotheüs. Het leven met God levert meer tevredenheid op dan we ooit uit aardse zaken kunnen putten. We hebben immers niks meegekregen toen we geboren werden, en als we dood gaan kunnen we er niets van meenemen.
We mogen dan ook tevreden zijn als we voedsel, kleding en onderdak hebben. Meer hebben we strikt genomen niet nodig. En God belooft dat Hij hierin zal voorzien (Mattheüs 6:25,31).
Alles wat daar boven uit gaat is zegen, en – laat daar geen misverstand over zijn – daar mogen we van genieten, zie Prediker 3:12-13. Wat we echter beslist niet moeten doen is daar aan gaan hechten of er naar gaan streven. Paulus geeft hier heel duidelijk aan dat zucht naar (meer) geld de wortel van alle kwaad is. Het wordt dan een verkeerde vorm van autarkie, namelijk vanuit onze eigen kracht, onze eigen natuur.
En waarom zouden we ons daar op richten als we een HEERE dienen Die ons op zijn tijd de Here Jezus zal tonen, een HEERE Die de Alleen Machtige is, de Koning van koningen, de Here van de heersenden, Die als Enige onsterfelijk is en woont in een ontoegankelijk licht.
In dat ontoegankelijke licht kunnen wij niet binnengaan. Dat betekent dat wij God niet verder kunnen begrijpen dan dat Hij Zich aan ons toont. (1) 
Application – Hoe is dat met ons? Zijn wij tevreden met voedsel, onderdak en kleding?
Ik voor mijzelf weet, dat als ik alles wat ik heb behalve deze dingen in zou moeten leveren, dat ik dan een slechte dag zou hebben! (om het maar eens zachtjes te zeggen…)
En toch heb ik het (“toevallig”?) van de week gedaan. Zo werd ik bepaald bij al onze materiële welstand, en bij het feit dat ik daar soms best belang aan hecht. Veel meer dan Yvonne trouwens, die hecht niet zo aan spullen.
In gebed heb ik alles wat we hebben aan de Here terug gegeven, het los gelaten. Het is niet van mij, het mag worden gebruikt voor elk doel dat de Here er mee heeft in het Koninkrijk.
Dat was lastig. Ik heb geen idee hoe Hij het gaat aanpakken, ik ben de controle er over nu kwijt, en da’s best lastig voor mij als projectmanager…
Maar Hij weet het! Soli Deo Gloria!

Prayer – Vader dank U wel voor alle zegeningen die U ons geeft. Voedsel, kleding en onderdak zoals U hebt beloofd, en dan nog alles wat daar in Uw onmetelijke genade bovenuit gaat! Help ons alstublieft Vader om hier niet aan gehecht te raken, maar gericht te blijven op U, en op het kennen van Uw wil!

(1) – Dit is Paulus’ directe antwoord op de leer van dwaalleraren uit de gnostiek, die beweerden dat God via kennis met het verstand kon worden gekend.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.