Vruchtbaar, standvastig, betrouwbaar, heilig

Scripture – 2 Timotheüs 2:2, 12-13, 15, 19 “En wat u van mij gehoord hebt … vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. – Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren. … Als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw. Hij kan Zichzelf niet verloochenen. – Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt. – Ieder die de Naam van Christus noemt, moet zich ver houden van de ongerechtigheid.

Observation – Dit hoofdstuk wordt in de Studiebijbel (een commentaren reeks) verplichte kost voor pastors genoemd. Want het hoofdstuk beschrijft hoe pastors moeten zijn:
Vruchtbaar (:1-2), ze moeten het Woord brengen en verder (helpen) verspreiden, via betrouwbare mensen die ook weer in staat zijn om te studeren en te onderwijzen. 
Standvastig (:3-13), ze moeten niet zomaar opgeven, maar tegen druk en verdrukking kunnen. Hij moet de spelregels volgen – zelf ook leven naar wat hij onderwijst. Hij moet volharden en het doel voor ogen houden.
Betrouwbaar (:14-18), ze moeten niet meegaan in oeverloze discussies die nergens toe leiden, maar ze moeten gewoon onverkort en onversneden Gods Woord brengen om mensen op het rechte spoor te houden zodat hun geloof niet afbreekt.
Heilig (19-26), ze moeten geheiligd blijven leven, hun leven is immers in Christus, ze moeten zich dan ook verre houden van ongerechtigheid, nutteloze strijdvragen en de “begeerten der jeugd“. Ze moeten vriendelijk zijn, goed kunnen onderwijzen in zachtmoedigheid en “kwaden kunnen verdragen“.
Dat alles kan er dan toe leiden dat God zondaren bekering, redding en verlossing geeft aan mensen die anders verloren gaan in de strikken van de duivel. God wil dat niemand verloren gaat!
Application – Nu zijn wij een koninklijk priesterschap (1 Petrus 2:9). Dat betekent dat we allemaal min of meer pastors (behoren te) zijn.
Hoe zit dat met ons?
Zijn wij vruchtbaar? Studeren wij? Onderwijzen wij? Lezen wij in zijn Woord? Laten wij ons daarbij leiden door Zijn Geest? We hoeven maar een of twee stappen voor te lopen in onze studie om ook anderen te kunnen meenemen. Doen we dat ook?
Zijn we standvastig? Of geven we op bij de eerste de beste tegenslag? We mogen het einddoel voor ogen houden en volhouden in ons werk, wat we ook doen.
Zijn we betrouwbaar? Weten dat wat we zeggen ook echt gefundeerd is in Gods Woord? En als we er achter komen dat we ons hebben vergist, komen we er dan ook op terug? (dat is ook betrouwbaar zijn). Houden we ons verre van nutteloze discussies die nergens toe leiden?
Zijn wij heilig? Is ons hele leven geheiligd, dat betekent apart gezet voor Jezus? Kunnen wij in zachtmoedigheid anderen bemoedigen en waar nodig vermanen? Kunnen wij “kwaden verdragen“?
Laten we ons hier als volk van pastors, als koninklijke priesters naar uitstrekken en vruchtbaar, standvastig, betrouwbaar en heilig worden in dienst van het Koninkrijk!

Prayer – Vader dank U wel voor alle adviezen die U in Uw Woord hebt laten optekenen. Dank U voor Uw dienstknechten die Uw woorden hebben begrepen en opgeschreven, dank U voor hun standvastigheid en betrouwbaarheid. Wij verlangen ernaar Here om van U te horen: “Goed gedaan, gij getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal Ik u stellen, ga in tot het Koninkrijk”. Dank U Heer!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.