Richt je hart op Mij en Ik zal zegenen!

Scripture – Psalm 81:7-8, 12, 14, 17 “Ik heb de last van zijn schouder weggenomen, zijn handen hebben de manden losgelaten. In de benauwdheid riep u en Ik redde u, Ik antwoordde u uit de schuilplaats van de donder; Ik beproefde u bij het water van Meriba. – Maar Mijn volk heeft naar Mijn stem niet geluisterd, Israël is tegenover Mij onwillig geweest. –  Och, … was Israël in Mijn wegen gegaan! – Hij zou van de beste tarwe te eten gegeven hebben, ja, Ik zou u verzadigd hebben met honing uit de rots.” (HSV)

Observation – De Here heeft ten opzichte van Israël altijd gehandeld naar Zijn beloften. Hij heeft hen in benauwdheden geroepen en gered. Hij heeft tot hen gesproken als vanuit de donder, Hij heeft hen beproefd als zonen.
Maar zij zijn ongehoorzaam geweest en ze hebben niet naar Zijn stem geluisterd. Ze waren onwillig en hardnekkig.
Och, verzucht de Here, waren ze toch Mijn wegen gegaan, dan had Ik ze kunnen zegenen met het beste van het beste, “de beste tarwe” (letterlijk: het vette van de tarwe), en met “honing uit de rots“, beiden tekenen van overvloed van rijke zegen.
De boodschap van deze Psalm is: ‘Luister en Ik de Here zal u zegenen’.
Application – Komt bekend voor, of niet? God Die zijn best doet, de Bijbel door, om mensen naar Zich toe te trekken en ze duidelijk te maken dat wanneer ze zich aan Zijn leefregels houden, dat het dan goed met ze zal gaan.
En aan de andere kant mensen die allemaal denken dat ze het zelf wel kunnen, dat ze het zelf beter weten dan hun Maker…
Ook in dit opzicht is het volk Israël een voorbeeld voor ons als gemeente. Want het komt ons niet voor niks bekend voor. Niets menselijks is ons vreemd, ook wij gaan vaak onze eigen wegen zodat Gods zegen ons niet kan bereiken.
Echt, broeders en zusters, Hij heeft magazijnen vol met geschenken klaarliggen, Zijn zegen is overvloeiend en onuitputtelijk! Het enige dat wij hoeven te doen is Zijn redding en verlossing aannemen en ons hart op Hem gericht te houden!
Dan zal Hij ons rijkelijk zegenen met het vette van de tarwe en met honing uit de rots!

Prayer – Vader dank U wel voor Uw beloften. Dank U wel voor Uw eeuwigdurende mensenzoekende Liefde waarvoor U zelfs aan het kruis bent gegaan. Waarvoor U de zonde en de dood voor ons hebt overwonnen! Dank U voor de belofte en de gave van de Heilige Geest waarmee U ons wilt leiden en waarmee U ons wilt bijstaan om ons hart oprecht op U Zelf gericht te houden!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.