Mijn bekering, afkeer van hypocriet gedoe!

Scripture – 2 Timotheüs 3:1-2, 5, 7, 14-17 “En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, – Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. – die altijd leren en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen. – Blijft u echter bij wat u geleerd hebt … Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.

Observation – Paulus wijst Timotheüs hier op de dingen die “in de laatste dagen” zullen gebeuren. Egoïsme, hebzucht, grootspraak, hoogmoed, lastering, gezagsproblemen, zelfs binnen gezinnen, ondankbaarheid, onheiligheid zullen er zijn.
Nou kijk maar om je heen. Je hoeft denk ik niet ver te kijken om deze dingen zich te zien voltrekken. Nu is dat in elke tijd zo geweest, en het wordt er niet beter op. Richting de wederkomst zal het alleen maar beroerder worden!
Gelukkig is daar het Woord van God waar we ons altijd aan vast kunnen houden. Het Woord is de toetssteen waaraan alles kan worden afgemeten. Paulus doet hier dan ook een dringende oproep: “Blijft u echter bij wat u geleerd hebt“.
Want het Woord is geïnspireerd door God en nuttig om ons hele leven op te baseren en om anderen te leren dat ook te doen (met “heel de Schrift” wordt de Tenach, de Joodse Bijbel, het Oude Testament bedoeld, maar dat geldt ook voor ‘onze’ Bijbel, OT en NT).
Application – Er was een periode van zeven à acht jaar van mijn leven waarin ik de kerk vaarwel had gezegd door teleurstellingen in mensen die ik had ervaren. In die periode heeft de Heer mij met deze tekst – en met name vers 5 – laten zien dat Hij net als ik een ontzettende hekel heeft aan hypocriet gedoe (“Met een schijn van godsvrucht hebben zij de Kracht van het Evangelie verloochend”).
Die kwam rechtstreeks binnen in mijn hart! Mij ingebakken gevoel voor rechtvaardigheid werd hierdoor sterk aangesproken. Het was er blijkbaar de tijd voor (duh, God wist wel dat ik er klaar voor was). Het was als het ware mijn ‘Paulus-moment’. Toen deze tekst mij voorgelezen werd (in de vertaling van Het Boek) dacht ik: als dát in de Bijbel staat wil ik weer gaan lezen! en heb ik mij voorgenomen het Woord weer te gaan bestuderen.
We hebben ons toen aangesloten bij een Volle Evangelie Gemeente, waar we onze geestelijke opvoeding hebben gehad. Er was daar een mooi evenwicht tussen Woord en Geest. Zie ook de blog over onze roots. Mijn liefde voor het Woord is daar sterk gegroeid onder leraren als Nico van Biljauw, Anne van de Bijl, Cees Goedhart, Charles Groot, Jan Pit, ‘Pa en Moe’ Hijink en anderen.
Het belangrijkste dat we hebben geleerd is dat alles, maar dan ook alles moet worden getoetst aan de Schrift. Profetie, genezingen, krachten, huwelijks-visie, Israël-visie, wat voor visie dan ook. Als het de toets aan het Woord van de Levende God kan doorstaan, dan is het goed voor ons! Dus nog een keer:

Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.

Prayer – Vader dank U voor Uw Woord! Dank U Here Jezus dat U de Weg, de Waarheid en het Leven bent. Dank U Heer voor Uw Heilige Geest waarmee U ons naar U toe geleidt, in Wie U ons leert en leidt. Dank U voor ons verstand waarmee we Uw Woord mogen bestuderen en toepassen! Geprezen zij Uw grote Naam! 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.