Vrede op aarde?

Volgens dit stukje op cip.nl vindt de Duitse theoloog Friedrich Schorlemmer dat “de kerk sterker moet opkomen voor de vrede”. Het stukje ademt de sfeer van maakbaarheid van de gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping met een verwijzing naar “De Wende” die in Oost Duitsland door middel van een vreedzame revolutie een onderdrukkend systeem heeft overwonnen.

Nu denk ik dat de Wende meer een symptoom van de tijd was dan een orzaak van de omwenteling, maar goed, dat terzijde. Dit soort vredestheologieën maken me altijd een beetje opstandig. Ik houd van vrede, begrijp me goed. Ook keur ik oorlog af en vind ik dat de gemeente van Christus haar stem moet laten horen tegen wapenhandel en volkerenmoord.
De maakbaarheidsgedachte echter, die vaak achter deze bewegingen zit vind ik in mijn Bijbel niet. De Schrift leert ons eerder dat het alleen maar beroerder zal worden tot aan de dag van de Wederkomst. Lees maar mee in de woorden van de Here Jezus zelf:
U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam. En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten. En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen.” (Mattheus 24:6-12)
Liefdevol en mooi he? “pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren“. Jezus waarschuwt ons dat dit staat te gebeuren. Maar dat is niet het einde. We krijgen ook een taak in dit eindtijdgebeuren: “Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.” (:13-14).
Het is niet onze taak om wereldvrede te bewerkstelligen, ten eerste kunnen wij dat toch niet en ten tweede is het zo’n typisch menselijk hoogmoedig standpunt. Wat we wel kunnen doen is leven als christenen en andere mensen vertellen van onze Grote God!
Onze God hergebruikt geen ouwe troep, ook geen oude wereld om vrede tot stand te brengen. Hij is de Almachtige, de Creator, wat dacht je? Hij maakt gewoon een nieuwe als het de tijd er voor is. 
Kijk maar in Openbaring 21:1 , 4-5 “En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. – En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij Die op de troon zit, zei: Zie,  Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden  zijn waarachtig en betrouwbaar“.
God zal, op Zijn tijd, vrede maken op een nieuwe wereld die Hij speciaal voor zijn kinderen heeft voorbereid. Dan zal het feest beginnen. Niet eerder! En iedere keer dat wij avondmaal vieren gedenken we naast Jezus’ dood, ook Zijn woorden dat Hij met ons zal feesten in het komende Koninkrijk aan het avondmaal van het Lam!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.