Vlees vergaat, liefde blijft

Scripture – 1Petrus 1 – “Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de Geest,  tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart, u, die  opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk  zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God. Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het Woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het Woord dat onder u verkondigd is.” (:22-25, HSV)

Observation – Onze zielen zijn gereinigd! Omdat we aan de Waarheid gehoorzaam zijn geworden door de Geest. Daarom hebben we nu ook broederliefde die oprecht is. En kunnen we elkaar vurig liefhebben.
Want we zijn opnieuw geboren, niet uit het zaad van een man, maar uit God, door de Here Jezus (Die het eeuwig blijvende Woord van God is). Dat is Gods wil voor ons, omdat alle vlees vergankelijk is, verdort en afvalt.
Maar het Woord blijft in eeuwigheid. Dat is wat ons verkondigd is! Het verbond van het vlees, van de fysieke dingen, is voorbij en het verbond van de Geest is hier!
Application – Beseffen wij ons dat we geheiligd en gereinigd zijn door het bloed van Jezus en door het bad van onze wedergeboorte?
Dan kunnen we dat ook laten zien in onze oprechte liefde voor elkaar! Daaraan zullen buitenstaanders immers zien dat we kinderen van God zijn. 
Al het overige is vuilnis! Liefde voor God en liefde voor elkaar, dat is wat God van ons vraagt.
Prayer – Vader dank U voor Uw oproep van liefde. Dank U Jezus voor Uw offer aan het kruis waardoor ons Redding en Verlossing, reiniging en heiliging is gebracht. Dank U voor Uw Heilige Geest Die ons helpt en leidt in de liefde. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.