Verblijd de ziel van Uw dienaar

Scripture – Psalm 86 – “Wees mij genadig, Heere, want ik roep tot U de hele dag. Verblijd de ziel van Uw dienaar, want tot U, Heere, hef ik mijn ziel op. – Want U bent groot en doet wonderen, U bent God, U alleen. – O God,  hoogmoedigen staan tegen mij op, een horde geweldplegers staan mij naar het leven, zij houden U niet voor ogen. – Doe aan mij een teken ten goede; zodat wie mij haten het zien en beschaamd worden, wanneer Ú, HEERE, mij geholpen en getroost hebt.” (:3-4, 10, 14, 17 – HSV)

Observation – In deze Psalm roept David tot de HEERE in zijn nood. De verzen 1-7 zijn een afwisselende mix van lofprijs en een beschrijving van zijn gemoedsgesteldheid.

De beschrijving van David’s emotionele situatie in :1-7 – “ik ben ellendig en arm, ik ben Uw gunsteling; Uw dienaar, die op U vertrouwt, ik roep tot U de hele dag, tot U, Heere, hef ik mijn ziel op. In de dag van mijn benauwdheid roep ik U aan, want U verhoort mij“.


En de roep naar de HEERE in dezelfde verzen heeft een bijzondere (chiastische) structuur, kijk maar:

“HEERE, neig Uw oor, verhoor mij,

     Bewaar mijn ziel,
          U, mijn God, verlos Uw dienaar
               Wees mij genadig, Heere,
                    Verblijd de ziel van Uw dienaar,
               U, Heere, bent immers goed, mild om te vergeven
          en rijk aan goedertierenheid voor allen die U aanroepen.
     HEERE, neem mijn gebed ter ore,
U verhoort mij.
De kern wordt gevormd door “Verblijd de ziel van Uw dienaar“, en verder past elk trappetje omhoog bij het bijbehorende trappetje omlaag. Het begint met een gebed om verhoring en eindigt met het uitgesproken vertrouwen dat de HEERE zál verhoren!
Dan volgt een lofprijzing “Onder de goden is niemand U gelijk, Heere; werken als de Uwe zijn er niet. Al de heidenvolken, die U gemaakt hebt, Heere, zullen komen, zich voor Uw aangezicht neerbuigen en Uw Naam eren. Want U bent groot en doet wonderen, U bent God, U alleen“.
Vervolgens vraagt hij aan de HEERE om hem te onderwijzen en hem te helpen onderdanig aan Hem te worden: “Leer mij, HEERE, Uw weg, ik zal in Uw waarheid wandelen, maak mijn hart één om Uw Naam te vrezen“.
Dan beschrijft hij nogmaals kort zijn situatie: “O God,  hoogmoedigen staan tegen mij op, een horde geweldplegers staan mij naar het leven, zij houden U niet voor ogen“.
En hij eindigt met een gebed om hulp, “Doe aan mij een teken ten goede “.
Application – Wat kunnen wij hier van leren? In elk geval dat de HEERE altijd bij ons is, dat Hij luistert naar onze gebeden, dat Hij ons vertrouwen waard is en dat we nooit hoeven op te houden Hem te prijzen, in wat voor omstandigheden we ook terecht komen!
We mogen onze omstandigheden, onze gevoelens uitgebreid aan Hem voorleggen. Natuurlijk kent Hij die al, maar Hij weet dat het goed voor ons is om het zelf uit te spreken en op een rijtje te zetten. Hij vraagt ons immers Zelf ook om “Hem te kennen in al onze wegen“.
Dan mogen we, in die omstandigheden, Hem concreet vragen dingen voor ons te doen, Hem vertellen wat wij denken dat we nodig hebben. Hij verhoort! We moeten niet vergeten om de HEERE te lofprijzen, want Hij is onze lofprijs waard! Van David mogen we leren dat we onder alle omstandigheden mogen blijven lofzingen!
De beschrijving van David’s concrete situatie is verbazend kort. Het is beperkt tot één vers (:14) en beschrijft dat er mensen zijn die hem naar het leven staan, mensen die God niet (willen) kennen. Da’s alles. De rest is een gesprek van David met God.
Hij sluit af met een uitspraak van diep geloofsvertrouwen. Niet “als“, maar “wanneer” U mij geholpen en getroost hebt!

Prayer – Vader dank U wel voor Uw oneindige goedertierenheid en trouw. Dank U wel dat we mogen weten dat wat ons ook overkomt, dat U er bij bent. Dank U wel dat we mogen weten dat U er naar verlangt ons verhaal te horen, onze gevoelens te beluisteren, met ons begaan te zijn. Dank U HEERE voor Uw oneindige liefde voor ons! 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.