Uw grote Naam eerbiedig loven!

Op een mooie winterse zondagochtend stond dominee te wachten buiten de kerk op de kerkgangers die langzaam aan binnenstroomden. Daar kwam Klaas aan. IJsmuts op, schaatsen om de nek. Wat is dat nou Klaas? vroeg dominee, schaatsen op zondag? Je weet toch wel dat God dat liever niet ziet jongen? Nou, dominee, dat ben ik toch niet met u eens hoor, vorige week zongen we het nog:
“Ik zal mij buigen, op Uw eis,
Naar Uw paleis,
Het hof der hoven,”
Een leuke anekdote, en een mooie tekst uit Psalm 138:2.
De HSV tekst drukt het zo uit: “Ik zal mij neerbuigen naar Uw heilig paleis en Uw Naam loven, om Uw goedertierenheid en om Uw trouw, want om heel Uw Naam hebt U Uw belofte groot gemaakt“. Zijn NAAM is het waard om te worden verheven, om te worden geloofd en geprezen! Hij is onze HEER, onze Redder en Verlosser! 
Ongeacht jouw omstandigheden is HIJ de Grootste! Altijd. Laten we even lezen hoe deze Psalm eindigt in vers 8: “De HEERE zal Zijn werk voor mij voltooien; Uw goedertierenheid, HEERE, is voor eeuwig; laat de werken van Uw handen niet los“.
HIJ zal afmaken waar HIJ aan begonnen is, Zijn vriendschap (goedertierenheid) is voor eeuwig, die houdt niet op. Nooit.
We gaan niet zomaar naar een gebouw, we gaan naar het hof der hoven! Laten we vers 2 in de oude berijming afmaken, kijk hoe prachtig, deze oude berijming:
“En, om Uw gunst en waarheid saâm,
Uw groten naam

Eerbiedig loven”.

Laten we het voorbeeld van de psalmist volgen en naar onze eigen gemeentes gaan en samen de naam van onze HEER grootmaken.

One Reply to “Uw grote Naam eerbiedig loven!”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.