Vrijheid

Wederom een stukje uit 1937, uit het tijdschrift “Kracht van Omhoog”.
 

Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn” (Joh.8:36) 

Hoeveel bloed heeft onze aarde niet gedronken omdat de volken vrij wilden zijn. Ieder volk heeft zijn geschiedenis waarin geschreven staat: los van slavernij, vrijheid boven alles!
Ieder land en volk gedenkt met vreugde en blijdschap het jaar en de dag dat het juk werd verbroken en men vrij werd. Deze vrijheid is echter uiterlijk, en niet de ware vrijheid, waarvan Christus spreekt. Er is een andere vrijheid, de ware vrijheid, die Christus voor ons heeft gebracht door Zijn sterven aan het kruis van Golgotha.
Daar werd de grootste strijd gestreden, die ooit gestreden werd. Daar werden de machten, die de mensheid gevangen hielden, overwonnen. Daar werden de ketenen van de zonde verbroken en daar werd de lange, zwarte lijst van onze zonden die ons van God scheidden, verscheurd en weggedaan door het verlossend bloed van Christus.
Waarvan werden wij vrijgemaakt?
1. Wij werden vrijgemaakt van het oordeel van God. Ieder die zondigt zal de dood sterven. Wij hebben allemaal gezondigd en moeten de heerlijkheid van God missen. Wij allen moesten de verschrikkelijke plaats innemen, die Hij voor ons heeft ingenomen aan het kruis. God moest de zonde oordelen en het oordeel werd voltrokken in Hem, in Jezus Christus.
2. Wij werden vrijgemaakt van de wet. Christus zegt: Ik ben niet gekomen om de wet te ontbinden, maar om die te vervullen. Evengoed als alle beloften, feesten en de tabernakel en tempel heenwijzingen waren naar Christus, die in Hem hun vervulling zouden vinden, zo werd ook de wet in Hem vervuld. Wie door het geloof uit Hem geboren is, die vervult het hoogste gebod, waarin alle geboden zijn opgesloten, namelijk: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. De wet is voor de slechte mensen maar niet voor de wedergeborenen! (1Tim.1:9-10). De wet is een tuchtmeester, totdat de tijd zou komen, dat door het geloof in Hem nieuwe mensen werden geschapen die uitroepen: “Abba, Vader!”.
Vrij van de macht van de zonde!
Sinds de mensheid in zonde is gevallen, is de wet van de zonde van kracht geworden, die heerst in ons leven, en die ons doet uitroepen: het goede, wat ik wil doen, dat doe ik niet. Het verlangen om het te doen is er wel, maar de kracht om het te doen vind ik niet.
Paulus zegt echter: “Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods” (Rom.8:2). 
Dit is het nieuwe leven van Jezus Christus die ons vrijgemaakt heeft van de wet van de zonde en ons in staat stelt het nieuwe leven van Jezus Christus uit te leven. Dit alles is mogelijk door het geloof in Jezus Christus, onze Heer. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.