Vrijheid in gehoorzaamheid aan Christus

Scripture – 2Kor.10:3-6 – “Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus, en gereed staan, zodra uw gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen.


Observation – Paulus schrijft hier in de tweede brief aan de Korintiërs ook aan zijn tegenstanders. Hij maakt hen duidelijk dat hun ongehoorzaamheid voortkomt uit het feit dat zij zich niet beseffen dat hoewel zij in een lichaam, hier op aarde leven (in het vlees), dat hun leven niet naar de begeerten van het lichaam en de verlangens van menselijk verstand en emoties behoort te zijn (naar het vlees).

Het leven van een christen behoort integendeel een leven uit de Geest te zijn, dan is het krachtig voor God. Waarom? “tot het slechten van bolwerken“! Elke belemmering uit het verstand en elke afleidingen uit de wereld en elk bedenksel van onze vaak overprikkelde fantasie mogen we dan als krijgsgevangene in gehoorzaamheid aan Christus bij Hem brengen!Zodra de gehoorzaamheid aan Christus in ons compleet is geworden zullen deze krijgsgevangenen worden gestraft. Door wie? Laten we lezen: “zodat wij …, en gereed staan … alle gehoorzaamheid te straffen“. Dat gaat dus over ons… Wij mogen deze krijgsgevangenen, deze ongehoorzaamheden straffen.

Hebben wij dan die macht? Zeker, het is een onderdeel van Jezus’ onderwijs! “Die in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en zal meerder doen, dan deze; want Ik ga heen tot Mijn Vader.” (Joh.14:12).


Ongehoorzaamheid aan God en belemmeringen om tot God te komen, bolwerken, schansen, belemmeringen, het zijn allemaal wapens van de boze in de geestelijke strijd, die alleen maar geestelijk te bestrijden zijn, immers: “… wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten” (Efeze 6:12).

Application – Deze tekst heeft mij al vaak geholpen om belemmeringen en bedenksels in mijn hoofd bij Jezus te brengen. Ik bid dat deze tekst ook voor jou mag gaan leven!

Elke keer dat we belemmeringen in onszelf merken, of het nu uit ons verstand voortkomt, uit onze fantasie, of uit de wereld, laten we ons goed bedenken dat het enige dat we hoeven te doen is dat we deze gedachten krijgsgevangen maken en in gehoorzaamheid aan Christus bij Hem mogen brengen! Als we op deze wijze gehoorzaam zijn geworden, mogen we ook in Zijn autoriteit gaan staan en deze belemmering bestraffen in de Naam van Jezus!

Wat een vrijheid kunnen we ervaren als we leven zoals Jezus het ons leert!

Prayer – Vader dank U wel voor de macht die U ons hebt gegeven om ons te verdedigen tegen de boze. Dank U voor Uw offer Here Jezus, waardoor U de boze hebt overwonnen! Daardoor Heer, is aan U alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Dank U dat U deze macht deelt met Uw kinderen om ons vrijheid te geven!

WebRep
currentVote
noRating
noWeight

One Reply to “Vrijheid in gehoorzaamheid aan Christus”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.