Genezing claimen?

Mogen wij genezing claimen?

Een hele bekende tekst, die vaak wordt gebruikt in het kader van genezing en genezingsdiensten wordt gevormd door het laatste gedeelte van vers 5 van Jesaja 53: “… door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen“.  Deze woorden worden dan gebruikt om ‘op te gaan staan’ bij het claimen van genezing voor degene voor of met wie wij bidden. Laten we de tekst eens in de context bekijken. We beginnen met het hele vers en de twee omliggende verzen uit Jesaja 53:

4 Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. 5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. 6 Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen“.

Het betreffende vers (5) gaat over “onze overtredingen“, waarvoor “Hij is … verwond” en over “onze ongerechtigheden” waarvoor Hij is “verbrijzeld” en ten derde over “Zijn striemen” waardoor er voor ons “genezing gekomen” is.

Zijn onze overtredingen dan weg? Nee. Ze zijn vergeven, dat wel. God kiest ervoor om Jezus – die niet gezondigd heeft – te zien als Hij naar ons kijkt. Zijn lijden heeft ons vergeving gebracht, want de straf voor onze zonden heeft Hij op zich genomen. De gevolgen zijn opgeheven.

Zijn onze ongerechtigheden dan weg? Nee. Het verleden is niet veranderd. We hebben gezondigd (en doen dat nog). Maar, zie vers 6, de HEERE heeft onze ongerechtigheid “op Hem doen neerkomen“. Dat betekent dat de ongerechtigheden die wij met z’n allen hebben uitgehaald op Zijn schouders zijn gelegd. Hij heeft namelijk de gevolgen ervan gedragen. De gevolgen zijn opgeheven.

Zijn onze ziekten dan weg? Nee. We kunnen dat eenvoudig vaststellen door om ons heen te kijken. Waarom zou het voor ziekte ineens anders zijn dan voor de twee vorige onderwerpen? Vers vijf gaat immers in één adem door. Een oplossing vinden we in vers 4, waar we al kunnen lezen dat wij het verkeerd begrijpen. Er staat dat Hij onze ziekten en ons leed heeft gedragen. Er staat dat wij Hem hielden “voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt“. Dan volgt vers 5: “maar” het waren onze overtredingen en onze ongerechtigheden die de reden waren voor zijn lijden. De gevolgen van onze overtredingen en van onze ongerechtigheden – namelijk de straf die we op basis daarvan hadden verdiend – zijn door Hem op Zich genomen. Zie ook Hebreeën 4:14-16. En zo is het met ziekte ook. Ziekte is het gevolg van de zondeval. Het ultieme gevolg van ziekte is de dood. De dood is door Hem overwonnen! Dat gevolg van de ziekte kan ons niet meer raken. De gevolgen zijn opgeheven.

Conclusie

Zijn lijden, Zijn sterven en Zijn opstanding zijn de oplossing voor zonde, ongerechtigheid en ziekte, voor mensen die Hem als hun Redder en Verlosser hebben aangenomen.

Zoals de schuld voor onze ongerechtigheden wordt uitgewist, zoals de straf op onze overtredingen teniet wordt gedaan, zo wordt ook het ultieme gevolg van de ziekte, namelijk de dood, door Hem opgeheven, doordat we eeuwig leven hebben gekregen.

Na onze lichamelijke dood krijgen we een nieuw lichaam, lees maar mee: “wij verwachten de Zaligmaker, namelijk de Heere Jezus Christus, Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam” (Fillippenzen 3:20-21).

Dus, we mogen genezing verwachten, God kan immers wonderen doen. Maar het gaat te ver om te claimen dat dit hier en nu moet gebeuren. Dat schept veel te hoge verwachtingen, die worden veroorzaakt doordat de claimer op God’s troon gaat zitten.

Is genezing op gebed mogelijk? Zeker! God is almachtig en Hij heeft het beste voor met Zijn kinderen. Kan dit ook in dit leven gebeuren? Het kan, maar het hoeft niet. God is soeverein en bepaalt Zelf wanneer Hij onze gebeden verhoort.

De zekerheid die we hebben is dat we zullen genezen. Hier en nu, of later in ons nieuwe lichaam.

2 Replies to “Genezing claimen?”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.