Hoe spreekt God?

Verschillende gedachten Over wat openbaring is, hoe het ‘werkt’, wordt verschillend gedacht. In de dogmatiek van G.C. van Niftrik klinkt de afwijzing door van de theoloog Barth, die de algemene openbaring uit de natuur afwijst. Van Niftrik zelf zegt over Openbaring: “Openbaring wordt alleen door openbaring gekend. Alles is hier van het… Lees het bericht